UX-design

UX-design "User Experience Design" går ut på å designe opplevelsen en bruker har når de interagerer med et produkt, en tjeneste eller en nettside. Målet med UX-design er å skape en positiv opplevelse for brukeren ved å ta hensyn til deres behov, mål og preferanser.

Dette inkluderer å gjøre innsikt gjennom kartleggingsprosesser, identifisere og prioritere mål, designe brukergrensesnitt og navigasjon som er enkle å bruke og forstå. Våre UX-designere bidrar både før et utviklingsløp med å kartlegge bruker og forretningsbehov og identifisere verdiforslag, og som en viktig del av et utviklingsteam med å definere brukerhistorier og delfunksjoner.

UX-designer vil også vurdere andre faktorer som kan påvirke brukeropplevelsen, for eksempel estetikk, tilgjengelighet og ytelse. På denne måten kan UX design hjelpe bedrifter og organisasjoner å skape produkter og tjenester som er mer brukervennlige, fornøyelige og vellykkede.

Støtteroller

Systemutvikling

Våre dyktige systemutviklere realiserer dine prosjekter. Vi tror på det å jobbe smidig i tverrfaglige team og løse oppgaven inkrementelt. Det gir forutsigbarhet og sikrer kvalitet.
Les mer

Arkitektur og integrasjoner

Vi hjelper deg til å velge riktig kombinasjon av datakilder, støttesystemer, skytjenester og applikasjoner, og setter de sammen slik det er hensiktsmessig for din bedrift.
Les mer

Prosjektstyring

Våre sertifiserte prosjektledere kan ta rollen som fasilitator og rådgiver. Vi legger til rette, veileder og bidrar til at selv komplekse prosjekter blir håndterbare med en god struktur. Smidig metodikk blir ofte omtalt som en nyere arbeidsmetode. Men den er ikke mer ny enn at Headits beste folk på området har over 10års erfaring med smidig prosjektarbeid.
Les mer

ARTIKLER OM UX-DESIGN I HEADIT

Bouvet ASA overtar Headit AS i Innlandet

Bouvet ASA har inngått avtale med å kjøpe Headits virksomhet i Innlandet, avtalen trer i kraft i løpet av september.

LES MER

Hva kan du forvente når du leier kompetanse hos Headit

Håndtering av utviklingsressurser kan være komplekst, spesielt når behovene er flere enn hendene som skal løse de. På dette stadiet kan det være lurt å vurdere å leie konsulenter. Hos Headit streber vi etter å gjøre denne prosessen så strømlinjeformet, fleksibel og effektiv som mulig.

LES MER