Systemutvikling


Systemutvikling dreier seg om å utvikle IT-systemer. Vi tenker på løsninger som støtter virksomhetens arbeids- og beslutningsprosesser på best mulig måte, både internt og eksternt.

Systemutvikling omfatter i korte trekk utredning, spesifisering, programmering og test av nye eller eksisterende IT-løsninger.

Vi har utviklet en rammeverksmodell basert på anerkjente standarder for systemutvikling. Det støtter oss med å gjennomføre de nødvendige trinn i prosessen på en god og effektiv måte. Les mer om rammeverk under siden Om oss.

Vi benytter et metodeverk der vi «syr sammen» komponenter med ulike funksjoner inn i en ferdig løsning. Dette gjør oss effektive til å etablere løsninger som vil passe godt opp mot det faktiske behov. Vi legger stor vekt på å komme fram til en løsning sammen med den enkelte, der prosess og system skal passe godt sammen.

Headit har lang erfaring med systemutvikling og kan hjelpe deg med:

 • Analyse av forretningsmessige og tekniske behov
 • Utredning av funksjonelle behov
 • Kravspesifisering
 • Løsningsutforming
 • Funksjonell og teknisk arkitektur
 • Design og utseende
 • Programmering
 • Test
 • Igangsetting
 • Opplæring
 • Forvaltning og drift
Produktansvarlig

Rune Kollstrøm