Rådgivning


Ofte vil man trenge kompetanse og hjelp fra en part som kan gi gode og nøytrale råd i valg av IT-løsninger. Headit er en nøytral og uavhengig part som evner å sette seg inn i dine utfordringer. Sammen kommer vi fram til de beste løsningene.

Vi liker gjerne å si at «vi sitter på samme siden av bordet» som kunden vår. Vi tenker «vi» sammen med deg og ikke «dere».

Om du trenger hjelp til å utforme en digital strategi for hele virksomheten eller kun mindre deler av en prosess eller et system, kan vi bidra med gode råd og forslag til løsning.

Basert på erfaring og kompetanse med forretningsprosesser og IT hjelper vi til med å finne de beste og mest kostnadsoptimale løsningene. I noen tilfeller vil det være mest hensiktsmessige å benytte etablerte standardløsninger, i andre tilfeller trenger man «skreddersømløsninger», eller kanskje en kombinasjon.

Produktansvarlig

Rune Kollstrøm