Prosjektledelse


Vi tilbyr prosjektledelse ved gjennomføring av IT-relaterte prosjekter.

Headit har lang erfaring med gjennomføring av prosjekter, og kan bistå i den kompliserte prosessen med å få alle ledd i et prosjekt til å bidra med å nå målet.

Vi benytter anerkjente metoder, både «tradisjonell» prosjektledelse og «agile» metoder som f.eks. Scrum.

Kartlegging av mandat, ønsket gevinst og mål er avgjørende for at et prosjekt skal bli vellykket. Vi starter med å avklare dette, samt sørge for at prosjektets deltakere blir innført og kjent med forventningene. «Mist aldri fokus på mål og gevinstrealisering!» er et motto som førende i prosessen med prosjektgjennomføring. Rammer for tid, ressurser og kost er tilsvarende forhold som er avgjørende for et vellykket prosjekt.

Det er videre avgjørende at virksomheten som skal ta ut gevinstene sørger for å engasjere seg i prosjektet for å oppnå et godt resultat.

Sammen gjennomfører vi for å oppnå ønsket gevinst, innenfor avtalte kostnads- og tidsrammer.

Produktansvarlig

Rune Kollstrøm