Tjenester


Fagsystemer

Utvikle løsninger som effektiviserer og understøtter virksomhetens forretnings- og arbeidsprosesser der hyllevaresystemer kommer «til kort».

Brukeropplevelse

Løsninger som engasjerer og får jobben gjort. Vi setter brukeren i sentrum.

Integrasjoner

Etablere effektivt samspill mellom ulike systemer, både interne og eksterne.

Nettsteder og intranett

Etablering eller forbedring av nettsteder for å kunne bygge merkevaren din.

Data og informasjonsbehandling

Lagring og tilgang til riktige og oppdaterte grunnlagsdata for alle som trenger dem.

Apps og mobil

Utvikle nyttige og brukervennlige bedriftsapper til bruk fra ulike plattformer (PC, nettbrett, mobil).

Innsynsløsninger

Evne til å se og få informasjon ut av både egne og eksterne data. Grunnlag og støtte til å ta bedre beslutninger.

Produktansvarlig

Rune Kollstrøm