Systemutvikling

I Headit vil du møte et av Norges mest kompetente utviklingsmiljøer innen systemutvikling. Våre utviklingsteam består av samspilte og erfarne systemutviklere med høy faglig kompetanse og samarbeidsevner. Som systemutvikler i Headit får man erfaring innen mange domener og sektorer. Hos oss er man en del av et fagmiljø med en raus kultur som verdsetter kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid, det skal lønne seg å bidra slik at kollegaer lykkes.

Systemutvikling kan være komplekst og involverer ofte flere roller som prosjektledelse og UX-design. Vi tilbyr hele, samkjørte utviklingsteam eller enkeltpersoner inn i dine utviklingsteam alt etter behov.

systemutvikling i team

Støtteroller

UX/ui-design

En god brukeropplevelse og inkluderende design er avgjørende for om en løsning vil bli tatt i bruk. Innsikt og forståelsen for den totale kundereisen er nøkkelen til å lykkes med den digitale satsningen.
Les mer

Arkitektur og integrasjoner

Vi hjelper deg til å velge riktig kombinasjon av datakilder, støttesystemer, skytjenester og applikasjoner, og setter de sammen slik det er hensiktsmessig for din bedrift.
Les mer

Prosjektstyring

Våre sertifiserte prosjektledere kan ta rollen som fasilitator og rådgiver. Vi legger til rette, veileder og bidrar til at selv komplekse prosjekter blir håndterbare med en god struktur. Smidig metodikk blir ofte omtalt som en nyere arbeidsmetode. Men den er ikke mer ny enn at Headits beste folk på området har over 10års erfaring med smidig prosjektarbeid.
Les mer

ARTIKLER OM SYSTEMUTVIKLING I HEADIT

Bouvet ASA overtar Headit AS i Innlandet

Bouvet ASA har inngått avtale med å kjøpe Headits virksomhet i Innlandet, avtalen trer i kraft i løpet av september.

LES MER

Hva gjør en systemutvikler god?

Å designe et robust, skalerbart og effektivt system er ingen liten oppgave. En systemarkitekt er en nøkkelperson i design og implementering av komplekse datasystemer. Rollen krever en allsidig kompetanseprofil som dekker både tekniske og forretningsmessige behov.

LES MER