Systemutvikling

I Headit vil du møte et av Norges mest kompetente utviklingsmiljøer. Våre utviklingsteam består av samspilte og erfarne systemutviklere med høy faglig kompetanse og samarbeidsevner. Som systemutvikler i Headit får man erfaring innen mange domener og sektorer. Hos oss er man en del av et fagmiljø med en raus kultur som verdsetter kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid, det skal lønne seg å bidra slik at kollegaer lykkes.

Systemutvikling kan være komplekst og involverer ofte flere roller som prosjektledelse og UX-design. Vi tilbyr hele, samkjørte utviklingsteam eller enkeltpersoner inn i dine utviklingsteam alt etter behov.

Støtteroller

UX/ui-design

En god brukeropplevelse og inkluderende design er avgjørende for om en løsning vil bli tatt i bruk. Innsikt og forståelsen for den totale kundereisen er nøkkelen til å lykkes med den digitale satsningen.
Les mer

Arkitektur og integrasjoner

Vi hjelper deg til å velge riktig kombinasjon av datakilder, støttesystemer, skytjenester og applikasjoner, og setter de sammen slik det er hensiktsmessig for din bedrift.
Les mer

Prosjektstyring

Våre sertifiserte prosjektledere kan ta rollen som fasilitator og rådgiver. Vi legger til rette, veileder og bidrar til at selv komplekse prosjekter blir håndterbare med en god struktur. Smidig metodikk blir ofte omtalt som en nyere arbeidsmetode. Men den er ikke mer ny enn at Headits beste folk på området har over 10års erfaring med smidig prosjektarbeid.
Les mer

ARTIKLER OM SYSTEMUTVIKLING I HEADIT

GDPR og personvern i en globalisert verden

I dagens digitale samfunn hvor bedrifter og organisasjoner håndterer store mengder persondata, er personvernregler som GDPR (General Data Protection Regulation) viktige for å beskytte folks grunnleggende menneskerettigheter. For norske bedrifter som har egne nettsider eller behandler persondata om ansatte, kunder eller sluttbrukere, er det viktig å være oppmerksom på de generelle minstekravene.

LES MER

Mikroservice arkitektur gir fleksibilitet

En microservice-arkitektur er en tilnærming til å utvikle applikasjoner som består av flere små, uavhengige tjenester, kalt "microservices". Hver mikrotjeneste er fokusert på å utføre en enkelt oppgave og kommuniserer med andre mikrotjenester ved hjelp av API-er og meldingskøer. Denne tilnærmingen har vist seg å være svært effektiv når det gjelder å bygge robuste og utvidbare løsninger.

LES MER