Arkitektur og integrasjoner

Våre erfarne systemarkitekter bidrar med design og planlegging av arkitekturen for datasystemer. Dette kan omfatte alt fra å bestemme systemets struktur og komponenter til å planlegge systemets integrasjon med andre systemer og programvare.

Systemarkitekten tar vanligvis hensyn til en rekke faktorer når de designer systemarkitekturen, inkludert systemets funksjonalitet, ytelse, sikkerhet, skalerbarhet og pålitelighet. De jobber ofte i samarbeid med utviklingsteamet, kunder og andre interessenter for å forstå systemkravene og sikre at systemet blir utformet på en måte som best mulig oppfyller disse kravene.

I tillegg til å designe og planlegge systemarkitekturen, kan systemarkitekten også spille en rolle i å overvåke og administrere systemet når det er implementert. Dette kan omfatte å overvåke systemets ytelse, identifisere og løse problemer, og gi støtte til andre teammedlemmer når det er nødvendig. Alt i alt er en systemarkitekts rolle sentral for å sikre at datasystemer fungerer optimalt og oppfyller kravene og forventningene til brukerne.

Støtteroller

Systemutvikling

Våre dyktige systemutviklere realiserer dine prosjekter. Vi tror på det å jobbe smidig i tverrfaglige team og løse oppgaven inkrementelt. Det gir forutsigbarhet og sikrer kvalitet.
Les mer

UX/ui-design

En god brukeropplevelse og inkluderende design er avgjørende for om en løsning vil bli tatt i bruk. Innsikt og forståelsen for den totale kundereisen er nøkkelen til å lykkes med den digitale satsningen.
Les mer

Prosjektstyring

Våre sertifiserte prosjektledere kan ta rollen som fasilitator og rådgiver. Vi legger til rette, veileder og bidrar til at selv komplekse prosjekter blir håndterbare med en god struktur. Smidig metodikk blir ofte omtalt som en nyere arbeidsmetode. Men den er ikke mer ny enn at Headits beste folk på området har over 10års erfaring med smidig prosjektarbeid.
Les mer

ARTIKLER OM SYSTEMARKITEKTUR I HEADIT

GDPR og personvern i en globalisert verden

I dagens digitale samfunn hvor bedrifter og organisasjoner håndterer store mengder persondata, er personvernregler som GDPR (General Data Protection Regulation) viktige for å beskytte folks grunnleggende menneskerettigheter. For norske bedrifter som har egne nettsider eller behandler persondata om ansatte, kunder eller sluttbrukere, er det viktig å være oppmerksom på de generelle minstekravene.

LES MER

Mikroservice arkitektur gir fleksibilitet

En microservice-arkitektur er en tilnærming til å utvikle applikasjoner som består av flere små, uavhengige tjenester, kalt "microservices". Hver mikrotjeneste er fokusert på å utføre en enkelt oppgave og kommuniserer med andre mikrotjenester ved hjelp av API-er og meldingskøer. Denne tilnærmingen har vist seg å være svært effektiv når det gjelder å bygge robuste og utvidbare løsninger.

LES MER