Prosjektstyring

Organisering av digitale utviklingsprosjekter kan være krevende og svært komplekst. Vi tilbyr konsulenttjenester innen prosjektstyring enten som en del av et samspilt utviklingsteam, eller til å bidra inn i kundens team.

Våre erfarne prosjektledere har en smidig tilnærming og vil ha fokus på å skape samspill, struktur og forutsigbarhet for å oppnå verdiskapning raskt og kontinuerlig, samtidig som man ivaretar kvaliteten og risikohåndteringen.

Prosjektlederen har som mål å skape et selvorganiserende og høytytende team, som kan levere verdi kontinuerlig og tilpasse seg endringer raskt. De sørger for riktig kompetanse til rett tid, og at teamet har nødvendige ferdigheter, rutiner og kunnskap for å kunne jobbe effektivt og produktivt mot samme mål.

Støtteroller

Systemutvikling

Våre dyktige systemutviklere realiserer dine prosjekter. Vi tror på det å jobbe smidig i tverrfaglige team og løse oppgaven inkrementelt. Det gir forutsigbarhet og sikrer kvalitet.
Les mer

UX/ui-design

En god brukeropplevelse og inkluderende design er avgjørende for om en løsning vil bli tatt i bruk. Innsikt og forståelsen for den totale kundereisen er nøkkelen til å lykkes med den digitale satsningen.
Les mer

Arkitektur og integrasjoner

Vi hjelper deg til å velge riktig kombinasjon av datakilder, støttesystemer, skytjenester og applikasjoner, og setter de sammen slik det er hensiktsmessig for din bedrift.
Les mer

ARTIKLER OM PROSJEKTSTYRING I HEADIT

Smidig verdiskapning

Alle virksomheter lever av verdiskapning i en eller annen form som skaper et verditilbud og igjen gir virksomheten inntekter. I prosjekter hvor man utvikler produkter eller tjenester vil en viktig del av verdiskapningen være en beskrivelse av hvordan man arbeider for å finne løsninger på kundenes behov. I Headit har vi god erfaring med smidig verdiskapning.

LES MER

Hybrid prosjektledelse

Prosjektledelse er et komplekst arbeidsområde. Prosjektlederen har ansvaret for å nå prosjektmålet gjennom andre. For å lykkes med dette må man tilpasse prosessene slik at de virkelig passer, både teamet og prosjektet.

LES MER