Kundehistorier

Her kan du leser mer om våre prosjekter og kundehistorier

Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

Topigs Norsvin, en verdensledende aktør innen svinegenetikk, og har gjennom et samarbeid med IT-selskapet Headit modernisert datainnsamlingen som ligger bak beregningen av avlsverdier.

LES MER
Peak Shaper

Sammen med Peak Shaper designer vi tjenester for å tilrettelegge for det grønne skiftet

Regjeringen vil redusere klimautslipp med 55% innen 2030. For å nå målet må store deler av Norge elektrifisere samfunnet med grønn energi. Det er bare et problem, nettet vi har brukt 100 år på å bygge er fullt. Vi i Headit bidrar med design av digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer.

LES MER
Dun Bradstreet

Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

Med omfattende datakilder og et ledende analyseteam i verdensklasse, har vi i samarbeid med Dun & Bradstreet bidratt til en rekke innsiktsprodukter til forskjellige kunder. Ved å bruke den nyeste teknologien og metodikken har vi utviklet effektive prediksjoner, rangeringer, scoringer og avanserte analytiske modeller.

LES MER
Eidsiva

Eidsiva bio digitaliserer manuelle excel regimer

Eidsiva Bioenergi eier og drifter fjernvarmeanlegg i ti byer og tettsteder i Innlandet. Det er 40-50 leverandørerav trevirke til bioanleggene. Logistikk-kjeder og avtaler er individuelt tilpasset til de ulike anleggene. Mottak, avregning og fakturering håndteres i excel av nøkkelressurs. Formålet med prosjektet har vært å optimalisere og understøtte prosessen knyttet til løpende brenselshåndtering

LES MER

Kunder og prosjekter

Noen av våre kunder

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet

Et langsiktig samarbeid over flere år. Headit har bidratt med team og ressurser for utvikling av tjenester innen risiko, kreditt, compliance og markedsinformasjon.

Posten

Posten

UX design i flere tjenesteteam, deriblandt tjenester for bestilling av frakt på nett og arbeidsapper for sjåfører og terminalarbeidere

Eidsiva

Eidsiva

Flere ressurser i forskjellige prosjekter, deriblandt tjenestedesign, prosjektstyring, systemarkitektur og systemutvikling. Det har blitt jobbet med batterikalkulator, arbeidsverktøy for biobrenselhåndtering, og migrering av data

Geno

Geno

Tjenestedesign og systemutvikling av digitale hjelpemidler for optimal storfeavl

Glommen mjøsen skog

Glommen mjøsen skog

Prosjektledelse og systemutvikling av et arbeidsverktøy for skogbruksledere

Axeptia

Axeptia

Systemutvikling av tjeneste for kredittsjekk og inkasso

Isiflo

Isiflo

UX design og systemutvikling av et innsikts- og arbeidsverktøy for Isiflos salgsteam i flere land

Easyplan

Easyplan

UX design og systemutvikling av en app for organisering og gjennomføring av snøbrøyting

Geno logo
Vi opplever at Headit bidrar med konstruktive medarbeidere som er "framme i skoa" og proaktive i oppdragene sine.
Easyplan logo
Vi har fått til en innovasjon innen snørydding og veiarbeid med appen Easyplan. Et godt samarbeid har vært avgjørende for at vi har lykkes med satsningen.
Dun Bradstreet logo
Vi regner ikke Headit som en ekstern leverandør, men som en partner som deler våre utfordringer og visjoner.
Isiflo logo
En smidig tilnærming på utviklingen har gjort det mulig å gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis ved at vi hele tiden kan se resultatene.
Eidsiva logo
Månedsavregning har nå gått fra å ta to dager til to timer i nytt system.