Kunder og prosjekter

Noen av våre kunder

Posten

Posten

UX design i flere tjenesteteam

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet

Hele team og ressurser for utvikling av tjenester innen risiko, kreditt, compliance og markedsinformasjon.

Eidsiva

Eidsiva

Flere ressurser i forskjellige prosjekter, deriblandt tjenestedesign, prosjektstyring, systemarkitektur og systemutvikling. Det har blitt jobbet med batterikalkulator, arbeidsverktøy for biobrenselhåndtering, og migrering av data

Geno

Geno

Tjenestedesign og systemutvikling av digitale hjelpemidler for optimal storfeavl

Glommen mjøsen skog

Glommen mjøsen skog

Prosjektledelse og systemutvikling av et arbeidsverktøy for skogbruksledere

Axeptia

Axeptia

Systemutvikling av tjeneste for kredittsjekk og inkasso

Isiflo

Isiflo

UX design og systemutvikling av et innsikts- og arbeidsverktøy for Isiflos salgsteam i flere land

Easyplan

Easyplan

UX design og systemutvikling av en app for organisering og gjennomføring av snøbrøyting

Allma

Allma

UX design og systemutvikling av rapporteringsløsning/skogbruksplan for skogeiere

Dokka fasteners

Dokka fasteners

Kartlegging av verdistrømmer og arbeidsprosesser, og UX-design av innsiktsdashboards for bedre dataflyt i organisasjonen

Kundehistorier

Her kan du leser mer om våre prosjekter og kundehistorier

Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

Topigs Norsvin, en verdensledende aktør innen svinegenetikk, og har gjennom et samarbeid med IT-selskapet Headit modernisert datainnsamlingen som ligger bak beregningen av avlsverdier.

LES MER
Peak Shaper

Sammen med Peak Shaper designer vi tjenester for å tilrettelegge for det grønne skiftet

Regjeringen vil redusere klimautslipp med 55% innen 2030. For å nå målet må store deler av Norge elektrifisere samfunnet med grønn energi. Det er bare et problem, nettet vi har brukt 100 år på å bygge er fullt. Vi i Headit bidrar med design av digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer.

LES MER
Dun Bradstreet

Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

Med omfattende datakilder og et ledende analyseteam i verdensklasse, har vi i samarbeid med Dun & Bradstreet bidratt til en rekke innsiktsprodukter til forskjellige kunder. Ved å bruke den nyeste teknologien og metodikken har vi utviklet effektive prediksjoner, rangeringer, scoringer og avanserte analytiske modeller.

LES MER
Eidsiva

Eidsiva bio digitaliserer manuelle excel regimer

Eidsiva Bioenergi eier og drifter fjernvarmeanlegg i ti byer og tettsteder i Innlandet. Det er 40-50 leverandørerav trevirke til bioanleggene. Logistikk-kjeder og avtaler er individuelt tilpasset til de ulike anleggene. Mottak, avregning og fakturering håndteres i excel av nøkkelressurs. Formålet med prosjektet har vært å optimalisere og understøtte prosessen knyttet til løpende brenselshåndtering

LES MER
Isiflo

Isiflo styrker salgsapparatet med digital salgsstøtte

Isiflo er produsent av rør og rørkoblinger til vann og gass. Etter nesten 60 år i bransjen er Isiflo et av de sterkeste merkevarene i Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

LES MER
Hamar media

Hamar Media satser på datadreven beslutningsstøtte

Å bli mer datadreven har for Hamar Media vært en høythengende frukt de lenge har jobbet for å oppnå. Vi har fått gleden av å bli bedre kjent med Innlandets største mediehus og sett på løsninger sammen for å bruke data science til å bidra til økonomisk vekst.

LES MER
Geno

Fra stordata til storfeavl med Geno avlsplan

Ved å ta en blodprøve har Geno samlet inn over 100 000 datapunkter fra kyrs DNA. Ved å sette disse i system hjelper vi nå bønder med å ta kalkulerte avgjørelser for å beregne beste mulige avlspartner for sine kyr. Bøndene kan prioritere mellom 40 ulike egenskaper som kan gå på alt fra kjøtt og melkekvalitet til lynne og livskvalitet.

LES MER