Headit personalhåndbok

Velkommen til vår personalhåndbok. Her kan du lese litt om hvordan du skal ha det som ansatt i Headit. Dette er et levende dokument som hele tiden blir oppdatert, for vi ønsker stadig å forbedre oss. Ingen forslag til endringer er dumme, for det er sikkert noe vi ikke har tenkt på.

ansatte i smidig arbeidsmetodikk

Folka først

Vi ønsker å lage verdens beste arbeidsplass, og det gjør vi ved å sette folka våre først. Her er alle like, og det er viktig for oss at alle har det bra både faglig og sosialt. I Headit blir du som menneske prioritert, og det vil ha påvirkning på alt fra oppdrag til karriereveiledning og faglig utvikling. Personalhåndboken og innholdet i den er skapt av de ansatte. For det er vi som best vet hva vi trenger og hva vi ønsker oss mest. Sammen har vi derfor kommet fram til noen ansattgoder som vi mener er viktige for oss.

Våre målsettinger:

I Headit har vi jobbet frem verdiforslag som er førende for hvordan vi ønsker å bli opplevd som arbeidsgiver. Dette er vår rettesnor, og vi jobber kontinuerlig for å oppfylle disse verdiforslagene. Noe lykkes vi med, andre steder jobber vi fremdeles. Vi lever i troen om at det kun er de beste som vil bli bedre.

Som ansatt i Headit:

• får jeg mulighet til å påvirke min faglige og personlige utvikling, og det er tydelig beskrevet hvordan vi jobber med kompetanseutvikling. Det er fokus på medarbeiderdrevet utvikling, og det er satt av tid og midler til egenutvikling.

• er konsulentlivet godt forklart, og det er tydelig hva som forventes av meg. Det er tydelige og forståelige mål, som er relevante for meg og som inspirerer meg til å yte i jobben.

• vil jeg få delta i og påvirke selskapets utvikling, både internt og eksternt, og jeg har mulighet til å bli medeier i selskapet.

• er jeg en del av ett stort elitelag hvor vi har en sterk kultur, tydelige samspillsregler og vi har det gøy både i og utenfor arbeidstiden.

• vil jeg få innsikt i mange nye bransjer, teknologier og metoder gjennom en variasjon i oppdrag og et sterkt faglig miljø. Jeg vil jobbe med kunder som ønsker min kompetanse, og som er åpne for å bli utfordret og tenke nytt.

• har jeg noen som kjemper min sak, som ønsker meg vel og er villig til å ta noen kamper for at jeg skal trives på jobb. Jeg har et nettverk rundt meg som kan bistå og gi meg personlig rådgivning, både faglig og personlig.

• blir jeg inkludert i avgjørelser og får egne ansvarsoppgaver i mitt team.

• sitter jeg sammen med andre i Headit, selv om vi jobber på forskjellige team har jeg alltid støtte og hjelp i mine kollegaer – vi står sammen, man er aldri alene.

• skal det være en forutsigbarhet i prosjektene, og dine ønsker og behov mtp. oppdrag, kompetanse og karriere blir tatt på alvor.

• er lønnspolitikken og goder forståelig, rettferdig og skaper forutsigbarhet.

FAGLIG UTVIKLING

Vi legger til rette for best mulig faglig utvikling. Gjennom faggrupper, personlig rådgivning og oppdrag tar vi ansvar for at alle våre ansatte får den utviklingen de ønsker.

Vi investerer i kompetanse

Det settes av 100 timer pr år som hver av oss kan bruke til kompetansegivende aktiviteter.
• 50 av disse brukes til tverrfaglige aktiviteter som faggrupper og fagdager. Vi opplever at mye kompetanseutvikling skjer når vi jobber sammen, deler kunnskap i felleskap og lærer av hverandre.
• I tillegg kan 50 av disse timene benyttes til individuell kompetanseheving. Vi har alle forskjellige forutsetninger og ingen vei er lik, derfor er det viktig at du får bestemme hvordan din vei ser ut. Sammen med personalleder kan du finne ut hva du kan gjøre og hvilke steg du kan ta.

Personlig oppfølging

Gjennom samtaler med HR-leder og/eller personalleder streber vi etter å finne oppdrag og team som passer hver enkelts ønsker og kunnskapsnivå. Personallederne skal fungere som sparringspartner for deg som ansatt og vil kunne hjelpe deg med å finne riktig retning for deg. Vi tror at de beste resultatene kommer fra inspirerte ansatte som elsker det de driver med. Derfor er det også viktig å sette sammen gode team, og finne oppgaver som både gir mestring og utfordrer kunnskapsnivået.

Kunnskapstreet

Kunnskapstreet et Headits egenutviklede verktøy for å hjelpe ansatte med å se sin totalkompetanse, vi tror at kompetanse handler om mer enn hvilke verktøy, og programmeringsspråk du kan. Hos oss verdsetter vi de menneskelige egenskapene, og ønsker å hylle hver enkelt sine sterke sider. Ingen er perfekte og supermann finnes ikke, men alle er gode på hver sin måte - og det er det viktig at den ansatte vet. Kunnskapstreet, i kombinasjon med personlig rådgivning, har som mål å utvikle den ansatte slik de ønsker på en strukturert og effektiv måte.

Faggrupper

Faggruppene skal være et fora for kompetanseheving og kompetansedeling, og alle ansatte kan delta i de faggruppene de ønsker. Vi møtes i faste intervaller for å snakke om fag, dele og diskutere, og noen av faggruppene jobber også med forskjellige prosjekter. Alle faggrupper er selvorganiserte og fasiliteres av faggruppelederne. For øyeblikket har vi disse aktive faggruppene: Front-end, Back-end, UX-design, Arkitektur, Forretningsutvikling, Prosess og metode, DevOps og Dataplatform. Det er fullt mulig å opprette nye faggrupper etter behov.

Fagdager

Fagdager arrangeres ca. 4 ganger i året. Her møtes alle faggruppene for å dele kunnskap på tvers eller jobbe tverrfaglig med et case. Det kan f.eks. være en Petcha kutcha-dag på kinoen med popcorn. Det kan også være en dag på PARK der vi slår oss sammen, spiser pizza og lager Headit påskenøtter. Fagdager pleier å være morsomme og inspirerende dager der vi utforsker og/eller jobber med noe vi selv ønsker.

Midler til kompetansegivende aktiviteter

Inntil 25 000 kr pr år kan benyttes til å dekke direkte kostnader relatert til kompetansegivende aktiviteter. Dette kan for eksempel være et kurs innen et fagfelt du ønsker å bli bedre på, eller deltagelse på en konferanse. Vi oppmuntrer alle ansatte til å snakke med personalleder for å se på muligheter.

FERIe og arbeidstid

Arbeidstid

Hos oss er alminnelig arbeidstid 37,5t pr uke, men vi praktiserer fleksitid, så hvordan du planlegger din uke er opp til deg. Vi ønsker en god balanse mellom jobb og fritid, og innser at vi har forskjellige behov. Derfor må du i stor grad få bestemme hva som passer deg så fremt at du ivaretar ditt ansvar ovenfor kunde, team og prosjekt.

Ferie og røde dager

I Headit har vi 5 ukers ferie. (25 feriedager). Dette tilsvarer 12% feriepenger.

Fridager:
Som alle andre har du hos oss fri alle røde dager, dvs. første nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag, Kristi himmelfartsdag, første og andre pinsedag, og første og andre juledag. I tillegg til det vil du også ha fri hver julaften og nyttårsaften, for vi mener at disse dagene skal tilbringes med familie og venner.

Headit-dagen

Desember er for mange en av de mest hektiske månedene, og det er viktig å få tid og rom til å sette pris på tiden inn mot det nye året. Derfor har vi innført Headit-dagen, hvor alle får en ekstra fridag som de selv kan disponere i perioden 20 - 30 desember. En ekstra fridag i julestria er kjekt for mange og kan brukes sånn det passer en selv.

Avspasering og overtid

Vi praktiserer fleksitid. Hvis du har behov for å jobbe utover normal arbeidstid, kan du avspasere dette på senere tidspunkt. Du kan også få utbetalt inntil 10 timer pr måned som er jobbet ekstra utover normal arbeidstid. Har du fortsatt ekstra timer mot slutten av året kan du få en ekstra utbetaling som dekker inntil 50 timer som er jobbet ekstra i løpet av året.

FRISKLIV

Trenings- og deltakeravgift

I Headit ønsker vi å legge til rette for at den enkelte driver fysisk aktivitet, og vi støtter derfor dekning av trenings- eller deltakeravgift for inntil kr 3000,-pr år.

Headit bedriftsidrettslag

Ansatte har et tilbud om å delta i bedriftsidrettslaget med en rekke aktiviteter.

Aktiviteter:
• Fotball - bedriftsligaen med ukentlige treninger.
• Curling - Bedriftsliga, Viking cup og sporadiske treninger.
• Padel  - Sporadiske treningskamper inad i Headit.
• Orientering  - Kurs og sporadisk treningsturer sammen.
• Div løp - Oppsett av lag til utvalgte løp som Bike&run og Ottestad rundt.

Bedriftsidrettslaget har en årlig ramme på kr 50 000,- sponset av Headit. Her er det åpent for at alle medlemmer kan organisere aktiviteter alene eller sammen.

Influensavaksine

Som en del av Headits bedriftshelsetjeneste tilbyr Headit gratis influensavaksine til alle som ønsker. Dette er et samarbeid med Boots Apotek Vikasenteret.

SYKDOM OG PERMISJON

Det er lov å bli syk

Hvis du blir syk er det viktig at du får tid og ro til å bli frisk. Som alle andre følger vi de lover og regler som gjelder for sykdom. Det kan hende du selv velger å jobbe litt, gjøre litt eller ta et møte selv om du er syk. Derfor legger vi til rette for at du kan registrere sykdom på timesbasis fremfor å ta hele sykedager. Ved egenmeldt sykdom tilsvarer dette 90 timer eller 12 dager pr år.

Skulle du være ekstra uheldig og bli sykemeldt over lengre tid, skal vi gjøre det vi kan for å tilrettelegge slik at du kan komme fort tilbake. Headit utbetaler full lønn i sykemeldingsperioden, og mottar refusjon fra NAV.

Sykdom barn

Vi har stor forståelse for at barn blir syke, og det skjer som oftest når det passer dårligst. Vi ønsker at du har fokus og er til stede der du trengs mest. Mange opplever at de på tross av syke barn ønsker å jobbe litt allikevel. For å gi ansatte muligheten for en god balanse og minske bekymringer ved bruk av "sykt-barn-tid" legger vi til rette for å føre fravær på timesbasis. Vi følger offentlige lover og regler, som p.t. tilsvarer:

• 10 dager eller 75 timer pr. ansatt med barn under 12 år (ansatt med aleneomsorg 20 dager eller 150 timer).
• 15 dager eller 112,5 timer pr. ansatt hvis 3 eller flere barn under 12 år (ansatt med aleneomsorg 30 dager).

Permisjon

Det finnes mange grunner til at man kan trenge en dag fri, og vi hjelper de ansatte med å navigere i jungelen av permisjoner. Dette er vår policy med tanke på noen av de mest vanlige:

• Foreldrepermisjon: Vi utbetaler full lønn i den lovbestemte foreldrepermisjonsperioden. Dette innebærer også at du får feriepenger, pensjon og alle fordelene forbundet med vanlig lønnsutbetaling.
• Ammefri: Alle mødre skal ha mulighet til å kunne amme barnet sitt og vil få en time ammefri hver dag inntil et år etter fødsel. Er det spesielle behov snakker vi sammen og finner en løsning.
• Permisjon ved barnehage-/skolestart: Som forelder skal du få mulighet til å delta på disse viktige begivenhetene. Vi gir de ansatte tre dager til å følge barn første gang det begynner i skole/barnehage. Er det spesielle behov snakker vi sammen og finner en løsning.
• Permisjon ved flytting: Gratulerer med ny bolig! Flytting er krevende og til tider kjedelig. Vi gir en dag fri slik at du kan ha fokus på prosessen. Er det spesielle behov snakker vi sammen og finner en løsning.
• Velferdspermisjon: Dette fører vi på timesbasis og gir inntil 22,5 timer i året med full lønn. Velferdspermisjoner kan for eksempel være:

• Permisjon til behandling/undersøkelse
• Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel eller ved innleggelse på sykehus
• Permisjon dødsfall i nærmeste familie
• Permisjon til begravelse
• Permisjon til foreldre i forbindelse med deltagelse i konferansetime grunnskole
• Permisjon til deltagelse i egne barns konfirmasjon

Forsikringer

Vi prøver å ha så gode forsikringsordninger som mulig til våre ansatte. Under følger en liste over de viktigste. I det følgende viser vi en oversikt slik vilkårene er pr desember 2022.

Vi har en av de beste reiseforsikringene til deg og din familie

Yrkes- og fritidsreiseforsikringen gjelder i hele verden inntil 70 dager. Den gjelder for deg og ektefelle eller samboer med samme adresse i folkeregisteret,  barn og fosterbarn. Egenandel på fritidsreise er 500 kr, og 0 på yrkesreise.

Behandlingsforsikring

Skulle du være uheldig å pådra deg en skade vil vår behandlingsforsikring sikre at får behandling innen 10 virkedager, og dermed slipper å stå ukesvis i behandlingskø. Dette gjelder blandt annet:

• Røntgen og bildediagnostikk
• Utredning og behandling hos legespesialist
• Operasjon
• Etterkontroll
• Rehabilitering
• Ny vurdering hos annen lege (second opinion)
• Psykologisk førstehjelp
• Behandling hos psykolog - 10 behandlinger
• Online Mental Helsehjelp
• Behandling av rus- og spilleavhengighet
• Fysikalsk behandling - 12 behandlinger
• Online Videolege

Gruppeliv - utbetaling ved dødsfall

En engangssum på 30 G utbetales til ektefelle/samboer eller arvinger ved hovedforsikredes død.
Et tillegg på 4 G utbetales hvert barn som er berettiget dette.

LØNN OG BONUS

Lønn

Vi er opptatt av rettferdighet og forutsigbarhet, og har brukt det som fundament i utarbeidelse av vår lønnsmodell. Her skal det være tydelig for alle ansatte hvordan lønnsstigen og lønnsutviklingen er for den enkelte.

Vi er i prosess med å utarbeide ny lønnsmodell. Mer info kommer snart.

Bonus

Hos oss blir 20% av det totale overskuddet avsatt til bonus. Dette er uten krav om faktureringsgrad, leverte timer eller en lang liste med KPIer. Du vil også få feriepenger av utbetalt bonus. Bonusen fordeles likt på alle ansatte.

Pensjon

Hos oss får du en av de beste pensjonssparingsordningene.

Tjenestepensjon

5% sparing i innskuddsordning.

AFP-ordning

2,5% sparing til fellesordningen for AFP for evt. uttak av tidligpensjon (fra 62 år).

Uførepensjon

En pensjonsordning som kommer til utbetaling ved varig uførhet (50-100%).

Arbeidsutstyr

Gode arbeidsverktøy er viktig for å gjøre en god jobb. Kunnskap og kompetanse hjelper lite hvis du må sitte og knote med en laptop som ikke spiller på lag eller, sliter med en stol som gir deg vondt i ryggen. I Headit har vi en utstyrsordning der vi legger til rette for å kunne ha tilgang på det utstyret du trenger. Det vil si at det ikke er noe budsjett som må brukes opp hvert år, men du får det du trenger av arbeidsutstyr når du måtte trenge det. Si ifra til personalansvarlig, så bestiller han/hun for deg. Du kan også legge ut for mindre ting, også får du det igjen på neste lønning.

Utstyr til hjemmekontor

Headit dekker utstyr til hjemmekontor som skjerm, mus, tastatur, docking osv. innenfor rimelighetens grenser. I samtale med personalleder finner hver enkelt en god løsning.

Bredbånd

Headit tar månedsavgiften for bredbånd/fiber hjemme hos deg.

Mobiltelefon

Innkjøp av mobiltelefon:
Dekkes med inntil kr 8.500,-. Forventet levetid på telefonen er minst 24 måneder. Innkjøp avklares med nærmeste leder.

Bedriftsabonnement på mobiltelefon:
• Bruk mobilen som hjemme i Europa.
• Ubegrenset taletid og meldinger.
• 10GB m. data rollover.
• Varsling før oppbrukt kvote.

Headset

Innkjøp av headset dekkes med inntil 2000,-. Forventet levetid på headset er minst 24 måneder.

Data-/skjermbriller

Som arbeidsgiverdekker Headit det som skal til for å få en nødvendig skjermbrille. Det må skaffes en bekreftelse fra øyelege eller optiker på at dette gjelder skjermbriller, og er innenfor det som normalt skal dekkes av arbeidsgiver.

ØVRIGE GODER

Rekrutteringsbonus

For å finne gode folk må man bruke gode folk. Er du den som finner en kandidat som fører til fast ansettelse, da mottar du 30 000 kroner på toppen av vanlige lønn.

Medeierskap

Headit har alltid vært eid av de ansatte, det er i stor grad de ansatte som er best egnet til å vurdere hva som er best for Headit. Vi ønsker at flere skal få et eierskap til Headit og har derfor etablert en ny ordning, hvor det er mulig for alle og eie aksjer i Headit.

Sponsing til idrettslag eller forening

I Headit ønsker vi å bidra til å fremme positive og samfunnsmessige tiltak. Dersom forholdene tilsier det støtter vi derfor pr år med inntil kr 3000,- pr. ansatt, tiltak som oppfyller følgende vilkår:

• Idrettslag, forening, organisasjon eller tiltak som ansees som samfunnsmessig nyttig.
• Den ansatte må enten selv, eller en i hans nærmeste familie ha en direkte interesse i tiltaket.
• Sponsingen skal ha en reklameeffekt for Headit.
• Tiltaket skal være dokumentert med en søknad. I søknaden beskriver man hvor mye man søker om, hva pengene skal brukes til og hvordan reklameeffekten oppfylles.