Medarbeider hos Headit

Jobbe i Headit   Se hvordan vi har det på jobb

Hva gjør en medarbeider hos Headit?

Et godt fungerende team består av personer i ulike roller som i sum dekker et bredt fagområde. Vi legger til rette for variasjon og personlige ønsker ved at den enkelte gis mulighet til å utvikle seg over flere fagområder og inn i nye roller over tid. En person kan i noen sammenhenger også inneha flere roller. For å kunne sikre god kvalitet, tett oppfølging og konstruktivt samarbeid, ønsker våre kunder i stor grad gjennomføring av prosjekter med bruk av Scrum som gjennomføringsmetodikk. Vi mener dette reduserer risiko, gir kundene økt eierskap, bedre styringsmulighet og bedre leveranser.

Enten du er en erfaren konsulent og er på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere, vil det være smart å holde øye med våre utlysninger. Se Oppslag for aktuelle utlysninger, alternativt kan du også sende oss en åpen søknad.

Headit består pr i dag av kunnskapsrike kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi ansetter både nyutdannede og dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Som medarbeider vil du oppleve at prosjektteam består av ulike roller, nedenfor vises en oversikt over noen av rollene som kan inngå i et team.

Produkteier

Representerer kundens
organisasjon.

Scrummaster

Sikrer at Scrum
prosessen fungerer.

Systemutvikler

Skaper gode funksjonelle løsninger.

Testleder/Tester

Sikrer at løsningen
har god kvalitet.

Interessent

Nøkkelperson(er)
hos kunden.

Prosjektleder

Planlegger, gjennomfører
og rapporterer.

Løsningsarkitekt

Sikrer at funksjonelle
krav ivaretas.

Teknisk arkitekt

Ansvarlig for valg av teknologi.