Vi satser på ungdommen – arbeidsuke for Anette

Juni 2017: Vi har hatt besøk av Anette som har hatt «pryouke» hos Headit. Hun har fått prøvd seg på hverdagen som programmerer denne uka og har laget sine første programmer

Hun har lært litt om prosessene fra idé til ferdig produkt, deltatt i møter og ikke minst jobbet med programmering.

Programmeringen har foregått i språket Python (oppkalt etter den mer berømte gruppen Monty Python) og produktene har vært alt fra digital terning, Hangman og enkle nettsider.

Bransjen har et stort behov for nye utviklere, kanskje Anette velger denne retningen i fremtiden?

20170616_150246 - Annette G - læringsuke juni 2017