Tove Irene Jonas
Leder Prosjekt & Leveranse
Bisnode Credit

Bisnode Credit (tidligere Soliditet/Dun & Bradstreet) er Norges eldste og ledende kredittopplysningsbyrå. Headit har bistått Bisnode med utvikling av deres kredittopplysningssystemer siden før oppstarten av Headit i 2001. Vi har levert systemutvikling (database, web, integrasjoner), rådgivning og teknisk prosjektledelse på mange ulike delprosjekter både internt hos Bisnode og ut mot Bisnodes kunder og leverandører. Bisnode benytter datakilder som Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, Eiendomsregisteret med flere.

«Headit har vært helt avgjørende i flere av våre større prosjekter. De er kunnskapsrike med meget god gjennomføringsevne. Vi benytter de også i stor grad som rådgivere på bakgrunn av at de er troverdige, har en helhetlig vurderingsevne og er løsningsorienterte. Totalt sett er de en meget uvurderlig leverandør og samarbeidspartner.«

Tove Irene Jonas - Bisnode Credit