Sigrun J. Hauge
Fagsjef Animalia

Animalias samfunnsoppdrag er å gi faglig støtte til norske bønder og norsk kjøtt- og eggindustri for å fremme omsetningen av kjøtt og egg. Dette gjør vi både gjennom felles tiltak finansiert av omsetningsavgift og gjennom oppdrag for enkeltaktører og bedrifter i bransjen.

«Headit har siden 2006 bidratt i flere av Animalias større prosjekter. Fra 2012 har de vært sentrale i utviklingen av nytt forretnings- og databaselag i vårt fagsystem Ingris.

Headit sine programmerere har vist solid kompetanse og de gjør en grundig jobb. Animalia har benyttet Headit i flere Ingris-prosjekter og de har raskt satt seg inn i fagfeltet vårt. Vi har hatt programmererne med underveis i planleggingen fordi de bidrar med forslag til forbedringer og kan se andre løsninger enn vi som oppdragsgivere. De er dessuten enkle å samarbeide med og holder humøret oppe selv under høyt trykk. Jeg kan absolutt anbefale Headit.»

Sigrun Hauge - Animalia