Morten Wenstad
Vice President Security Solution
EON Reality

Crisis Training AS ble etablert i august 2009 av Elverum Regionens Næringsutviking AS og Campus Kjeller AS. Crisis Training er nå blitt integrert som en en del av EON Reality Nordic som inngår som en del av EON Reality globalt. EON er den ledende aktøren på verdensmarkedet for Virtual Reality (VR) og Augmentet Reality (AR). EON utvikler VR- og AR-løsninger for industri og utdanningsformål.

Siden oppstarten har Crisis Training AS, nå EON, i samarbeid med sine kunder og samarbeidspartnere, utviklet en helhetlig metodikk med tilhørende dataverktøy som sikrer en optimal planlegging, gjennomføring og ikke minst evaluering av større øvelser.

I forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Crisis Training og Høgskolen i Hedmark ble Headit valgt som utviklingspartner for å lage et fleksibelt, teknologisk interaktivt og fremtidsrettet verktøy – MeTracker – for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser.
Crisis Training søkte etter en strategisk samarbeidspartner for utvikling av et for selskapet strategisk viktig produkt. Headit ble valgt fordi de hadde en robust og kompetent organisasjon – stor nok til å stole på over tid og liten nok til å tilpasse seg våre ønsker og behov.

Morten Wenstad