Lars Emil Johannessen
Prosjektleder Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for kommuner med kommunale kulturskoler og skal være en drivkraft for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Rådets politiske og faglig målsettinger er at alle som ønsker det skal få et mangfoldig kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.

«Headit har bidratt med å utvikle nettstedet til «Drømmestipendet». Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Grundig forarbeid, felles planlegging og forståelse for våre behov, har vært avgjørende for vårt valg av leverandør til et nettsted med mange utfordringer.  Alle kommuner i landet skal ha tilgang for å nominere kandidater, juryen skal ha egen tilgang og alt skal «spille sammen» og fungere på «utsiden».  Et stadig fokus på forbedringer inspirerer oss hele tiden.»

Lars Emil Johannessen - Kulturskolerådet