Kari-Anne Berget
Økonomi og administrasjonssjef
NORGRO

NORGRO AS er et landsdekkende salgsselskap for yrkesdyrkermarkedet innen hagebruk. NORGRO er eid av GRØNT AS 80% og AL Gartnerhallen 20%. Grønt AS er heleid av FK Agri. NORGROs viktigste produktgrupper er grønnsakfrø, stikkløk, settepotet, bærplanter, blomsterfrø/småplanter, plantevern, samt gjødsel og øvrige driftsmidler.

Headit har levert sentral intranettløsning samt løsning for innsyn / beslutningsstøtte til NORGRO.

«Headit er flinke til å sette seg inn i problemstillinger og stille spørsmål som gjør at du selv ser ting fra litt nye vinkler. I tillegg er de løsningsorienterte og har god oversikt på hvilke alternativer som finnes og hva som vil fungere best. Hyggelige og ryddige er de også».

_sharpened