Nytt prosjekt sammen med Crisis Training og Høgskolen i Hedmark

Crisis Training, Høgskolen i Hedmark og Headit har startet et nytt prosjekt for å skape et dataverktøy som skal brukes til å planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser. Dette er et verktøy som blir sentralt i Høgskolen i Hedmark sitt nyetablerte studietilbud, krisehåndtering.

Høgskolen i Hedmark har som mål å bli nasjonalt ledende både i studiet krisehåndtering og i forskning på fagfeltet. Crisis Training har den kompetansen og erfaringen som trengs innen krisehåndtering og Headit har den kompetansen og erfaringen som trengs for å utvikle et dataverktøy for å jobbe effektivt med dette. Denne kompetansen og erfaringen er veldig viktig for at Høgskolen i Hedmark skal nå sine mål innenfor krisehåndtering.

Headit er valgt som utviklingspartner for dette prosjektet, og de skal lage et fleksibelt, teknologisk interaktivt og fremtidsrettet verktøy for å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser.

«Crisis Training AS søkte etter en strategisk samarbeidspartner for utvikling av et for selskapet strategisk viktig produkt. Headit ble valgt fordi de hadde en robust og kompetent organisasjon – stor nok til å stole på over tid og liten nok til å tilpasse seg våre ønsker og behov», sier Morten Wenstad, daglig leder i Crisis Training.

Det nye verktøyet gjør det mulig å jobbe mer effektivt med krisehåndtering enn tidligere. Foreslåtte tiltak fra en tidligere øvelse er et veldig godt grunnlag til planleggingen av neste øvelse. Dette kan forenkles og delvis automatiseres ved hjelp av dette nye dataverktøyet. Hele eller deler av tidligere øvelser kan brukes på nytt når ny øvelse skal planlegges og gjennomføres. Dette skal både heve kvaliteten og øke effektiviteten på arbeid med krisehåndtering.

22. juli

Dette er særlig aktuelt etter terroren 22. juli 2011 og interessen for beredskap og krisehåndtering har økt etter dette. Dette er også meget aktuell for nødetater, politiet, forsvaret med flere etter at erfaringene fra 22. juli avdekket at det mangler mye på krisehåndteringen her i landet.

Fire truck