Nytt Ingris-system for Animalia og Norsvin i januar 2015

Animalia og Norsvin produksjonssetter ny løsning for data om gris 15. januar 2015.
Headit har vært sentrale bidragsytere i utvikling av nytt tjeneste- og databaselag.

Norske svineprodusenter benytter Ingris for registrering og uthenting av data om gris.  Norsvin har også brukere av Ingris i sitt eksportmarked.
Dataene samles i en sentral database og er grunnlag for avlsarbeidet på gris, statistikker, forskning, prognoser for slakt m.m.

Ingris er et samarbeid mellom Animalia og Norsvin.

Besetningsdataene flyttes fra dagens Ingris-database på Norsvin til ny database hos Animalia.

Vi ønsker Animalia og Norsvin lykke til med det nye systemet!

 

Ingris-bilde-nytt