NORGRO bruker beslutningstøtte via eget intranett

Løsningen gir de ansatte en løpende oversikt over utviklingen til ulike produktgrupper hos NORGRO. Formålet er å gi god oversikt ved hjelp av teksttabeller og grafer.

Man kan fra øverste nivå med totaloversikter for hele NORGRO, drille seg helt ned til enkeltordre for å finne ut hvordan varesalget utvikler seg over tid.

«Dette gir oss god oversikt over hvordan varesalget utvikler seg slik at vi på en god og enkel måte kan holde oversikt og kontroll, samt yte bedre service både internt og eksternt», sier økonomisjef Kari-Anne Berget i NORGRO.

Ordreinformasjonen som presenteres hentes fra ulike systemer som NORGRO bruker i sin daglige ordre- og faktura-administrasjon.

NORGRO bruker bl.a. systemer fra Visma til dette.

rapport300