Hvordan utvikler personøkonomien seg i din kommune?

For å demonstrere muligheter innenfor beslutningsstøtteløsninger har Headit utviklet en nettside hvor du kan se på personlige innekter og lete etter sammenhenger ned på kommunenivå. Nettsiden gir et innblikk i hvordan en interaktiv rapport kan se ut.

Prøv nettsiden gratis her. Nedenfor ser kan du se noen eksempler fra datagrunnlaget.

Trend hele landet

Grafen under viser utviklingen av bruttoinntekt i Norge fra 1999 til og med 2014. Utviklingen er stigene gjennom perioden med noen unntak. I 2005 økte den litt mer enn normalen og i 2006 var utviklingen negativ. Endringen kan trolig forklares med endringer i skatteregler. Tilsvarende flater utviklingen noe ut i 2008 – 2009 som følge av finanskrisen.

dashboard-utvikling-norge

Gjeld blant unge på Gjøvik

Grafen viser en sammenligning for gjeldsutvikling for yngre i Gjøvik sammenlignet med Oppland og hele landet. I 2012 – 2014 ser vi en fallende gjeldskurve hvor utviklingen nærmer seg snittet for Oppland. Tilsvarende flater utviklingen bruttoinntekt for perioden ut (finn selv i applikasjonen).

Et nyhetsoppslag i Oppland Arbeiderblad fra 2013 indikerer lavere boligpriser enn i resten av mjøsbyene. Kan årsaken være at en del yngre flytter fra Gjøvik kontra andre mjøsbyer som påvirker både boligpriser og gjeldsutvikling?

dashboard-utvikling-gjovik-gjeld

Oljekommunen Sola

Utviklingen i bruttoinntekt for oljekommunen Sola viser at både Rogaland og Sola ligger godt over landsgjennomsnittet for aldersgruppen 35-66 år og at den var sterkt stigende 2013-2014. Hvordan vil denne utviklingen se ut for 2015 og 2016?

dashboard-utvikling-sola-inntekt

Beslutningsstøtte fra Headit

Riktig bruk av informasjon er kritisk for mange virksomheter. Optimalisering av drift, god kundeoppfølging, riktig størrelse på varelagre, kontroll på likviditet, hvordan responderer markedet på fremstøt osv.

God visuell presentasjon av informasjon gjør at vi raskt kan danne oss en oversikt, se trender og sammenhenger og grave oss dypere ned i datagrunnlaget ved behov.

Denne innsikten bruker vi til å ta riktige beslutninger basert på fakta og ikke magefølelse eller etablerte sannheter.

Headit har i mange år hjulpet bedrifter med å få denne viktige innsikten, og dermed støtte til gode beslutninger. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Sjekk din hjemkommune, let etter andre sammenhenger

Nettsiden bygger på Headit Tools, et rammeverk for å bygge rapporter og applikasjoner.  Du kan bruke den på flere måter;

  • Klikk på ønsket fylke og kommune for å grave deg ned i tallene
  • Over grafen til høyre kan du velge hvilke verdiserier du ønsker å se ved å klikke på sirklene.
  • Nedre halvdel av applikasjonen viser utvikling ned på alder og en sammenligning mellom land, fylke og kommune.
  • Det bearbeidede datagrunnlaget kan også lastes ned som Excelfiler.

http://tools-demo.headit.no/

Dashboard-complete

Kilder

Nyhetssak hos Oppland Arbeiderblad;

http://www.oa.no/nyheter/gjovik-ligger-i-bakevja/s/1-81-6763977

Data fra SSB

http://data.ssb.no/api/v0/dataset/

 

 

Bildetekst