Drømmestipendet 2015 er i gang

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.
Det består av 100 stipendier à 10 000 kroner – til sammen én million kroner.

Drømmestipendet har egen hjemmeside: drommestipendet.no.

Headit har utviklet løsningen, samt ansvar for den tekniske gjennomføringen av Drømmestipendet.

Nominasjonsprosessen startet 19/1-2015. Frist for å registrere søknader er 27/2-2015.

Gjennom denne stipendutdelingen – som ble etablert i 2004 – ønsker man å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.
Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping vil at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Kommunene nominerer kandidater.
Kulturskolen i hver kommune kan nominere en person eller ei gruppe innen hver av disse kategoriene (altså seks nominasjoner maksimalt per kommune):

  • Dans
  • Musikk
  • Skapende skriving
  • Teater
  • Visuell kunst
  • Annet

En bredt sammensatt jury velger så ut 100 stipendmottakerne hvert år.

 

På bildet ser vi fra venstre: Lars Emil Johannesen fra Norsk kulturskoleråd, fra Headit: Sem-T. Fossum, Rune Kollstrøm og Magne Johansen.

Fra venstre: Lars Emil Johannesen fra Norsk Kulturskoleråd, fra Headit: Sem-T. Fossum, Rune Kollstrøm og Magne Johansen.