Bisnode PLUSS – Headit er sentral i utvikling av ny løsning for Norges største kredittopplysningsselskap

Bisnode er Norges største kredittopplysningsselskap og leverer kredittopplysninger, analyser og andre relaterte tjenester til næringslivet både i Norge og i utlandet.

Headit har vært sentral i utvikling av den nye løsningen som blir et bidrag til den allerede etablerte porteføljen av tjenester Bisnode tilbyr innen kredittopplysning. Dette er et viktig bidrag for Bisnode som øker service og innhold i sine tjenester til kundene.

Hva er Bisnode PLUSS?

Løsningen gjør den tradisjonelle endringsmeldingstjenesten om til et porteføljestyringsverktøy. Det gir en oversikt som igjen kan underbygge en langsiktig planlegging av kredittpolicy og salgsmuligheter.

Du får

  • Full oversikt over tilstanden i kundeporteføljen umiddelbartgraf2
  • Rask oversikt over siste hendelser hos kunder
  • Muliggjør god planlegging og raske kredittiltak
  • Drill porteføljen ned på geografi, rating, avdeling, omsetning, resultat, ansatte
  • Sammenlign egen portefølje og avdelinger mot AS Norge
  • Grafisk fremstilling av siste tids positive, nøytrale og negative endringer
  • Følg trenden til ditt selskaps kundeporteføljer

Dashbordet gir deg mulighet til å drille ned i porteføljen, og resultatet av hvordan du segmenterer i dashboardet gjenspeiles i en treffliste under. Man kan enkelt eksportere ut lister på både gode og mindre gode kunder som har behov for forskjellig type oppfølging. Noen kunder vil man ha behov for å passe bedre på, mens i andre kan sammenhenger kan Overvåking PLUSS bidra til å avdekke nye salgsmuligheter. Bisnode PLUSS er laget for å trekke alle avdelinger inn i kredittarbeidet for å frigjøre tid for selgere og økonomimedarbeidere.

Teknologi – Headit sitt bidrag

Elasticsearch benyttes som analyseplattform når over 15 000 000 informasjonselementer skal bearbeides og aggregeres i løpet av millisekunder. Riktige teknologiske valg er avgjørende for å gi sluttbrukeren en optimal opplevelse.

Fra Headit har Cato Mausethagen og Sigmund Grønland deltatt i prosjektet. De har bidratt i utforming av dashboardet (visuelle komponenter), og implementering av søk mot Elasticsearch. I tillegg har de jobbet med proof of concept på indeksering, søk og aggregering, samt indeksering og oppsett av teknologien.

Graf3

graf1