Tilbake
ALLE INNLEGG
UX til å ivareta brukerens behov i utviklingsteam

Hvordan bidrar UX til å ivareta brukerens behov i utviklingsteam

June 1, 2023
UX-designerens viktigste oppgave er å være brukerens stemme i en utviklingsprosess. En utviklingsprosess er ofte preget av korte frister, forretningsbehov og kompromisser. Som UX-designer er man den som blir best kjent med brukerne og kjenner deres behov best. UX-designeren bringer med seg dette perspektivet inn i de diskusjonene.

Det du ikke vet at du ikke vet er det som vil felle deg

UX teamet i Headit fokuserer på å forstå og imøtekomme brukernes ønsker og behov gjennom hele utviklingsprosessen. Dette gjør vi ved å involvere brukerne tidlig i prosessen, gjennom for eksempel intervjuer, undersøkelser og brukertesting. Gjennom disse prosessene ønsker vi å 1. bekrefte det vi tror vi vet, 2. spørre om det vi vet at vi ikke vet, men viktigst av alt 3. ønsker vi å avdekke det vi ikke vet at vi ikke vet.

Involvering av brukerne bidrar til å sikre at løsningen er designet og utviklet for å imøtekomme deres behov, og ikke bare er basert på antagelser. Mange vil nok få seg en aha- opplevelse når de legger fra seg antagelsene på kontoret og faktisk går ut for å møte og snakke med brukerne.

Vi i Headit bruker metoder som brukervennlighetstesting og heuristisk evaluering for å sørge for at løsningen er så intuitiv og enkel å bruke som mulig. Vår viktigste oppgave er å ivareta brukerens behov ved å sørge for at løsningen er designet og utviklet med tanke på nettopp de.  

Konsekvenser om man ikke ivaretar brukernes behov i utviklingsteam.

Hvis UX ikke blir ivaretatt i utviklingsteamet, kan det føre til flere negative konsekvenser for både brukere og utviklingsprosjektet. En prosjektleder eller systemutvikler vet kanskje ikke hva som er brukernes behov i alle sammenhenger, derfor vil de sannsynligvis helle mot å finne løsninger som krever kortest mulig utviklingstid. Det er ikke alltid de løsningene som gir størst verdi for sluttbrukeren.

Om løsningen ikke ivaretar brukernes behov kan det skape frustrasjon, lavere tilfredshet og mindre effektivitet. Det kan også føre til at brukerne ikke vil bruke løsningen eller vil bytte til en annen løsning. Ender man opp med et produkt som skaper frustrasjon for brukerne kan kanskje hele prosjektet være en fiasko. For utviklingsprosjektet kan det ta lengre tid å utvikle løsningen om man må gå flere runder og gjøre om på allerede utført arbeid. Det vil potensielt gi økt kostnad og lavere kvalitet.
Det starter og slutter med brukeren. Hvis man ikke evner å skape verdi for de, vil man ikke skape verdi overhodet.

Flere artikler