Tilbake
ALLE INNLEGG
UX designerens rolle i alle utviklingsfaser

UX designerens rolle i alle utviklingsfaser

June 1, 2023
Som UX designer har man ansvar for den helhetlige brukeropplevelsen til et produkt eller en tjeneste. En UX-designers viktigste oppgave er å være nysgjerrig, utforskende og sikre at produktet eller tjenesten som lages både er attraktiv og brukervennlig. Som brukernes stemme inn i et utviklingsløp er det viktig at UX-designeren følger utviklingen hele veien til mål. Ettersom et vanlig utviklingsløp

Oppstart

I starten av et utviklingsprosjekt vil UX-rollen ta stor plass. Det handler om å bli kjent med problemet man ønsker å løse. En UX-designers viktigste oppgaver blir i denne fasen å legge til rette for at teamet utfører aktiviteter som kan gi god innsikt. Gjerne ved å gjøre innsiktsarbeid, utforske forretningsmål, fasilitere workshops, analysere data, utføre målgruppeintervjuer eller brukertester og presentere resultater. Som bindeleddet mellom forretning og sluttbrukere ønsker UX-designer å sikre at prosjektet er «liv laga» ved å ha best mulig innsikt om problemet og målgruppen.Idé og utforming

En viktig del av jobben til en UX-designer er å legge til rette for at teamet finner en best mulig løsning på problemet. En UX-designer vil i denne perioden utforme løsningsforslag/wireframes og teste disse på målgruppen i samarbeid med teamet. I denne fasen kan UX-designeren bidra med å bryte ned utviklingsoppgaver i «brukerhistorier» og sørge for at de er godt beskrevet slik at utvikleren som skal skrive koden ikke er i tvil om hva som skal gjøres.


Utvikling

Når teamet har prioritert de første oppgavene som skal utvikles vil en viktig rolle for UX-designeren være å kvalitetssikre resultatet og finne gode løsninger med utviklingsteamet underveis. UX-designeren vil være tett på visjonen, brukernes behov og forretningsmessige mål.


Videreutvikling

Gjennom hele utviklingsløpet vil UX-designeren konstant følge hvordan det nye produktet eller tjenesten gjør det i markedet. Ved å analysere data og ha dialog med brukere vil UX-designeren i samarbeid med produkteier definere og prioritere nye oppgaver til utvikling hele veien.

Et utviklingsteam endrer seg ofte underveis. I starten vil kanskje teamet bestå av forretningsutviklere, domene-eksperter, systemarkitekter eller viktige beslutningstagere. Sent i et utviklingsløp vil mange ha trukket seg tilbake og blitt erstattet av prosjektledere, utviklere og kanskje visuelle designere. Som UX-designer vil en viktig oppgave være å videreføre kunnskap og sikre kvalitet og helhetlig visjon fra start til slutt.

Flere artikler