Tilbake
ALLE INNLEGG
Headit blir en del av Trainee Innlandet

Headit blir en del av Trainee Innlandet

June 1, 2023
Det å sikre rett kompetanse og rekruttere spesialister er noen av fremtidens største utfordringer når vi ser på nyere forskning. Derfor ønsker Headit å ta ansvar og bidra til å styrke Innlandet som region for IT og systemutvikling. Det å inngå samarbeid på tvers av bransjen og sammen med aktører som ønsker å bygge regionen er viktig. Derfor har vi bestemt oss for å bli en del av Trainee Innlandet.

Trainee Innlandet

Trainee Innlandet er et program for nyutdannede som ønsker en stjernestart på karrieren! Det er et tverrfaglig traineeprogram som matcher unge talenter med bedrifter over hele Innlandet. Traineene får mulighet til å jobbe i forskjellige bedrifter over en toårsperiode, noe som gir verdifull innsikt og bred kunnskap om flere spennende bransjer, bedrifter og kulturer.  Dette gir et fantastisk utgangspunkt for videre karriereplanlegging og kompetanseutvikling.

Norges største tverrfaglige trainee ordning, med over 20 års erfaring, omfatter et mangfold av bedrifter i Innlandet. Variasjonen av bransjer og mangfoldet i bedriftene reflekteres i den faglige bakgrunnen til traineene. Trainee Innlandet gir nyutdannede variert og nettverksbyggende erfaring fra ulike virksomheter og miljøer på kort tid. Oppholdene i hver enkelt bedrift er individuelt tilpasset den enkelte trainee og påvirkningsmulighetene for hvor og hvordan du vil arbeide er stor. I løpet av traineeperioden gjennomfører samtlige også et 18 dagers skreddersydd kompetanseprogram med fokus på trening av kompetanser som er viktige i fremtidens arbeidsliv.

 

Hvorfor vi ønsker å være en del av Trainee Innlandet

Kampen om talentene kommer til å tilspisse seg i fremtiden, og fremtidens arbeidstakere er opptatt av å få muligheter, bygge nettverk og jobber mer ut fra et verdibasert kompass når de skal velge karriereretning. Vi i Headit mener Trainee Innlandet er en viktig plattform for å sikre kompetanse innen vår bransje i Innlandet. Ved å styrke tilbudet til studentene, og at vi som selskap involverer oss, så vil vi kunne bygge et bedre tilbud og dermed sette Innlandet på kartet også for fremtidige IT-studenter. Det er viktig at vi som aktør tar vårt ansvar og bygger Innlandet som et attraktivt sted å både studere og jobbe. Derfor er det essensielt at vi blir en aktiv del i et felles nettverk med fokus på samarbeid på tvers av bransjen.

 

Hvorfor er det viktig med denne typen nettverk

Som selskap ønsker vi å styrke tilbudet både til studenter og arbeidssøkere, og ved å bygge attraktive arenaer og samarbeide på tvers så vil vi måtte sørge for å stadig utvikle oss som selskap for å gi et godt tilbud til nåværende og fremtidige ansatte.

Trainee Innlandet består av over 50 medlemsbedrifter fraInnlandet som samarbeider om å tiltrekke ung arbeidskraft til regionen vår. Nettopp det at vi går sammen og kan tilby nyutdannede muligheten til å bli kjent med og få erfaring fra flere ulike bedrifter er unikt og attraktivt for unge talenter. Å få med Headit på laget styrker dette samarbeidet og bidrar til at ordningen blir enda mer attraktiv innen spesielt IT.

- Marius Kjernet, leder Trainee Innlandet

Flere artikler