Tilbake
ALLE INNLEGG
Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

June 1, 2023
Topigs Norsvin, en verdensledende aktør innen svinegenetikk, og har gjennom et samarbeid med IT-selskapet Headit modernisert datainnsamlingen som ligger bak beregningen av avlsverdier.

Topigs Norsvin samarbeider tett med Animalia, som har besetningsstyringsystemet Ingris som svineprodusentene bruker i sin daglige produksjon. Data fra Ingris inngår i Topigs Norsvin sine avlsverdiberegninger. Tidligere ble dataene overført via et EDI-format, en metode som begynte å vise sine begrensninger og utfordringer.

For å effektivisere prosessen, ble Headit engasjert. Målet var å forbedre dataflyten mellom Ingris og Topigs Norsvin.

Headit utviklet en ny komponent som overfører data via REST API. Dette sikrer en mer pålitelig og effektiv dataoverføring. Komponenten er skrevet i Clojure, et funksjonelt programmeringsspråk som kjører på Java-plattformen. Data blir lagret i en Oracle database .

Utviklingen av løsningen krevde tett samarbeid mellom Norsvin, Animalia, og Headit, med ukentlige møter for å koordinere fremdriften og kvalitetssikring av dataoverføringene som ble utviklet.

Løsningen er nå i produksjon. Dette representerer en betydelig forbedring i effektiviteten og påliteligheten av dataoverføringen for Norsvin ved at gammel teknologi er erstattet med ny, samt at det er bygget inn bedre støtte for drift/overvåking av alle dataoverføringene som kjøres.

Ønsker du å se på muligheter for bedre dataflyt på tvers? Ta kontakt for å utforske mulighetsrommet

Flere artikler