Tilbake
ALLE INNLEGG
Smidig verdiskapning

Smidig verdiskapning

June 1, 2023
Alle virksomheter lever av verdiskapning i en eller annen form som skaper et verditilbud og igjen gir virksomheten inntekter. I prosjekter hvor man utvikler produkter eller tjenester vil en viktig del av verdiskapningen være en beskrivelse av hvordan man arbeider for å finne løsninger på kundenes behov. I Headit har vi god erfaring med smidig verdiskapning.

Smidig (adjektiv): som lar seg forme, fleksibel;myk. I denne sammenhengen å jobbe i/håndtere diffuse, utfordrende, uforutsigbare og utrolig givende prosesser.

Verdiskapning: verdiøkning et (uferdig) produkt eller tjeneste får gjennom en transformasjonsprosess hvor virksomheten omgjør ressurser til produkter/tjenester. Det vil si kundeverdiene virksomheten tilbyr sine kunder når de kjøper virksomhetens produkter eller tjenester.  Når er smidig riktig valg?


For å kartlegge om en smidig tilnærming er riktig valg av prosjektmetodikk må man først stille seg noen spørsmål:

Er det stor grad av kompleksitet og usikkerhet knyttet til prosjektet?
En smidig prosjektmetodikk legger til rette for å løpende endring av planen etter hvert som man tilegner seg ny kunnskap gjennom testing og feedback. Dette gjør det mulig å kontinuerlig prioritere hva som til enhver tid oppleves som viktig av interessenter og kunden. Prosjektet kan også raskere reagere på endringer i marked ved bruk av smidig prosjektmetodikk. På denne måten reduseres risikoen for at man utvikler, samt bruker tid og penger på, leveranser som ikke gir verdi.


Er det stor usikkerhet knyttet til hva som skal skapes av verdi og behov?


Hvis det er stor usikkerhet knyttet til hva som skal drive verdi og hvilke behov man egentlig skal møte er det fordelaktig med en smidig prosjektmetodikk. Gjennom å samle inn kundeinnsikt, teste hypoteser og få hyppige tilbakemeldinger bra reelle brukere kan man agere på de rette tingene. I tillegg gir det mange nye ideer på løsninger kunden selv ikke var klar over at de egentlig ønsket seg. Kontinuerlig læring og forbedring gjør det enklere å validere behov og verdi for brukerne av tjenesten. På denne måten er det større sannsynlighet for at man utvikler det kunden vil ha og med raskere «time-to-market» skaper man verdi allerede når de første fungerende delene er lanser i markedet.


Er det behov for tverrfaglig fagkompetanse for å gjennomføre prosjektet?


Hvis man tidlig ser at prosjektet er avhengig av en stor grad av tverrfaglig kompetanse i større og grad gjennom hele prosjektet vil vi anbefale en smidig prosjektmetodikk. I større prosjekter er det også stor usikkerhet knyttet til når de ulike må involveres, derfor bør et smidig team samhandle daglig for håndtering av avhengigheter, synliggjøre ulike perspektiver, sparre og kontinuerlig planlegge og prioritere. Dette skaper verdi også ved at beslutninger og valg tas tverrfaglig og mer effektivt basert på ulike faglige perspektiver.Hvis du kan svare klart og tydelig «JA» på spørsmålene over er en smidig tilnærming absolutt å anbefale til ditt kommende prosjekt.  
Vi i Headit kan hjelpe deg og våre beste folk på området har over 10 års erfaring med smidige prosjekter. Vil du vite mer? Ta kontakt

Flere artikler