Tilbake
ALLE INNLEGG
Peak Shaper

Sammen med Peak Shaper designer vi tjenester for å tilrettelegge for det grønne skiftet

June 1, 2023
Regjeringen vil redusere klimautslipp med 55% innen 2030. For å nå målet må store deler av Norge elektrifisere samfunnet med grønn energi. Det er bare et problem, nettet vi har brukt 100 år på å bygge er fullt. Vi i Headit bidrar med design av digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer.

Norske nettselskaper står overfor en stadig økende etterspørsel etter mer energi, og noe må gjøres før kapasiteten når bristepunktet. Realiteten av det grønne skiftet, der tilgang på nok bærekraftig energi spiller en sentral rolle, er at strømnettet vi har brukt 100 år på å bygge, må bygges dobbelt så kraftig innen 10 år.

Tradisjonell utbygging av nettet er på sin side tidkrevende og kostbart, og med stadig høyere taktskifte i elektrifiseringen av samfunnet, øker risikoen for feilinvesteringer. Heldigvis finnes det alternativer, og vi i Headit er stolte over å delta i satsningen!

Peak Shaper batteriløsninger frigjør kapasitet i nettet.

Peak Shaper, som er en del av Eidsiva, har lansert en tjeneste som kan bidra til å løse disse utfordringene på en bærekraftig og samfunnsoptimal måte. Ved å tilby store nettbatterier for nettselskap og industri gjennom fleksible avtaler, gir Peak Shaper nettbransjen et nytt verktøy for å møte den voksende tilknytningskøen i strømnettet. I praksis kan Peak Shaper bidra til realisering av ladestasjoner, ny industri og ny fornybar produksjon som vind og sol uten å måtte bygge ut strømnettet i tilsvarende hastighet.

Peak Shaper spiller på begrepet «Peak Shaving», som refererer til utnyttelse av spenningsvariasjonene i nettet for å omforme belastningskurven. Men det refererer også til en ny fremtid som skal formes.

Peak Shaper vil være med på å forme fremtidens nettbransje og påvirke nettbransjens tankesett gjennom tjenesten de leverer.

Utdrag fra distriktsnyheter 23.jan på NRK

Vi i Headit har et sterkt ønske om å løse samfunnsutfordringer ved hjelp av teknologi, og vi er i dag bidragsytere i satsningen på fremtidens nettbransje. Vi bistår Eidsiva med å definere og utarbeide digitale verktøy som hjelper nettselskapene med å ta informerte beslutninger. Nettselskapene får mulighet til å estimere størrelse og pris for sitt behov for energi og kapasitet, og de kan se på forskjellige scenarier for hvordan deres behov endrer seg over tid, og slik få innsikt i hvilke valg som er mest samfunnsøkonomiske og bærekraftige for deres situasjon.

UX-designer Michelle bidrar inn i teamet med design av nye digitale løsninger

Det er gøy å få være med på noe som er såpass samfunnsnyttig, og ikke minst bli kjent med netteierne, økosystemet rundt og utfordringene de og samfunnet forøvrig står ovenfor.

Michelle Stefansen - UX-designer

Prosessen

Som en del av et helhetlig produktteam har Headit bidratt innen UX-design og Prosjektstyring. I første fase ble det gjennomført workshops og gjort intervjuer med netteiere, eksperter og interessenter for å identifisere mål, prioritere problemer som skal løses og komme med idéer til løsninger. Fra innspillene som kom inn ble det utviklet en klikkbar prototype som igjen ble testet på målgruppen og gradvis forbedret basert på deres tilbakemeldinger. Det ble satt inn et utviklingsteam som gjennom ukentlige sprinter utviklet og lanserte tjenesten.

Vi tror at Peak Shaper er et viktig bidrag på veien mot det grønne skiftet, et bidrag som på en raskere og mer optimal måte kan føre oss mot vårt felles mål om en bærekraftig fremtid der økt elektrifisering av samfunnet er et sentralt tema. Vi er stolte over å være en del av løsningen, og ser frem til å se hvordan Peak Shaper vil forme fremtiden for nettselskapene og samfunnet som helhet.

Innslaget på NRK kan ses her

Flere artikler