Tilbake
ALLE INNLEGG
Vi trenger flere kvinner inn i IT-bransjen

Vi trenger flere kvinner inn i IT-bransjen

June 1, 2023
It-bransjen er fortsatt dominert av menn, kvinneandelen innen IT er på beskjedne 29 prosent, men flere kvinner er på vei inn. Kvinner og andre minoriteter har unike perspektiver og ferdigheter som kan bidra til å identifisere og beskytte mot utordringer som ellers kan ha blitt oversett.

Hvorfor er kvinnedagen viktig

Kvinnedagen gir en mulighet til å reflektere over kvinners prestasjoner, og å se på hva som gjenstår for å oppnå likestilling mellom kjønnene. Det er viktig å fortsette å kjempe for kvinners rettigheter og likestilling, og Kvinnedagen fungerer som en påminnelse om det

Hvorfor trenger vi kvinner i tech bransjen

Det er flere grunner til at vi trenger kvinner i tech-bransjen.

Mangfold og inkludering er viktige verdier i ethvert arbeidsmiljø. Å ha flere kvinner i tech-bransjen vil bidra til å skape et mer mangfoldig og inkluderende miljø, som vil føre til bedre ideer og bedre beslutninger. Det vil også hjelpe til med å bryte ned stereotype kjønnsrollemønstre og redusere kjønnsforskjeller i arbeidsstyrken.

Teknologi og IT er viktige drivere for økonomisk vekst og innovasjon i dagens samfunn. Det er viktig at kvinner deltar i denne sektoren for å sikre at teknologien som utvikles, reflekterer mangfoldet av perspektiver og erfaringer fra ulike grupper i samfunnet. Dette vil føre til bedre produkter og tjenester som kan tjene en større del av befolkningen.

Kvinner i tech-bransjen vil også fungere som en inspirasjon og rollemodell for jenter og kvinner som vurderer en karriere i tech. Ved å vise frem flere kvinner i ledende stillinger i tech-selskaper, vil det hjelpe med å bryte ned barrierer og gi jenter og kvinner muligheten til å se at en karriere i tech er mulig og ønskelig.

Kort sagt, å ha kvinner i tech-bransjen vil føre til et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø, bedre teknologi og tjenester, og en økt mulighet for jenter og kvinner til å forfølge karrierer innen tech.

Våre egne rollemodeller i Headit

I Headit har vi per i dag 7 kvinnelige rollemodeller som er fordelt på profesjonene systemutvikling, UX/UI, prosjektledelse, salg og administrasjon. Som selskap ønsker Headit å vise at det er mulig å bryte opp det stereotypiske. Vi har et fellesskap i interessen for faget, og ønsker å vedlikeholde et sterkt og trygt faglig miljø som gjør det enklere for kommende talenter.  Fremover ønsker vi at enda flere kvinner skal være med på å sette sitt preg på utviklingen.

Flere artikler