Tilbake
ALLE INNLEGG
Hvordan jobbe kundesentrert med systemutvikling.

Hvordan jobbe kundesentrert med systemutvikling.

June 1, 2023
Vi i Headit jobber alltid sammen med kundene våre, det er ikke et vi og dem. Det er alltid oss, og vi er et felles lag.


I et prosjekt setter vi oss inn i kundens domene og problemstillinger, for så å jobbe sammen med de om den beste løsningen. Det er viktig å ha det gøy sammen, feire milepæler og bli godt kjent. Vi prøver å møte kundene og teamene våre med jevne mellomrom, gjerne fysisk, for å bli bedre kjent. Dette styrker team-følelsen og gjør at vi fungerer godt sammen og utfyller hverandre.

Hva er vår oppskrift for å jobbe kundesentert med systemutvikling?
I Headit jobber vi med anerkjente agile verktøy, eksempelvis SCRUM, for å holde kunden i fokus når vi jobber med systemutvikling. Vi starter tidlig med å sette oss inn i hva som er kundenes problemstilling, behov og ønsker, for å se hvordan vi kan løse dette på den beste måten. For å få til dette er det viktig å møte kunden(e), gjerne fysisk, for å skape et sterkere bånd.  


Det er viktig for oss å forstå kundens domene, og at vi gjennomfører regelmessige møter underveis i prosjektet. Dette gjør at vi får en smidig prosess hvor nødvendige avklaringer kan gjøres så tidlig som mulig.
Samtidig er det viktig for oss å ha det gøy i prosjektene ved både å teste og vurdere ny teknologi, og ikke minst feire milepælene vi oppnår sammen med våre kunder!Hvorfor er dette viktig for oss og for kunden?
Å jobbe kundesentrert med systemutvikling er viktig både for oss, og ikke minst for kunden. For oss i Headit er det viktig fordi det er givende å utvikle noe som er verdifullt for kundene. Det å ha god dialog og sette kunden i fokus, er essensielt for å levere en god løsning. Kunden skal føle at vi alle er på samme lag, og at vi vil oppnå de samme målene. Uten god dialog ville ikke dette vær mulig.  

For kunden er det viktig med kundesentrert systemutvikling for å sikre god kommunikasjon og sørge for at viktige problemstillinger blir diskutert. Dette bidrar til at vi kan være en viktig bidragsyter til at vi sammen finner de beste løsningene. Løpende dialog gjør at sluttproduktet vil gjenspeile det kunden faktisk trenger, og dette er ikke nødvendigvis det de spurte etter i utgangspunktet. Gjennom god kommunikasjon med kunden, sørger vi for at også vi som leverandør forstår domenet, noe som er viktig for å implementere gode løsninger.  
I tillegg er det ofte god læring for kundene når de velger å jobbe kundesentert med systemutvikling. Det tvinger de ut av komfortsonen, og gjør at de må reflektere over dagens prosess. Dette gjør at de enklere kan se hvor det er forbedringspotensialer, også utenfor den digitale verden.Hva er sluttresultatet ved kundesentert systemutvikling?
Ved å jobbe med kundesentrert systemutvikling, sørger vi for at både kunden og vi i Headit sitter igjen med gode løsninger, og ikke minst gode relasjoner. Kunden sitter igjen med en løsning som forbedrer og forenkler deres hverdag. Dette oppnår vi sammen fordi kunden selv har vært involvert i hele prosessen, og har fått frem sine mål, meninger, smertepunkter, behov og ikke minst testing av prototyper underveis.

Ta kontakt for en hyggelig kaffeprat om dette høres spennende ut!

Flere artikler