Tilbake
ALLE INNLEGG
Hvorfor oppmuntre og legge til rette for kompetanseutvikling

Hvorfor oppmuntre og legge til rette for kompetanseutvikling

June 1, 2023
Hva er det som gjør en junior til junior? Og når blir man en senior? Hvordan sørger man for at de som ønsker mer ansvar får mulighet til å gjøre seg fortjent til det? Personlig utvikling og kompetanseutvikling er kanskje ikke noe som alle ønsker seg, men for oss er det viktig å legge til rette for det.

Du vet den følelsen man får av mangelen på utfordringer?

Den har et ord:

For mange vil det være viktig å ha en følelse av å stadig være i utvikling og nå nye mål. Vekst og suksess kan bety forskjellige ting fra person til person. Det kan være seg å lære seg noe nytt, styrke personlige egenskaper eller oppnåelser som høyere lønn, en ny stillingstittel eller mer ansvar.

For at Headit skal lykkes, må de ansatte lykkes med sine personlige mål

Vi har jobbet frem tiltak og verktøy som skal sikre at de ansatte får mulighet til å sette seg, og jobbe mot egne mål. Gjennom faggrupper, personlig rådgivning, utvalgte goder og oppdrag ønsker vi å hjelpe alle våre ansatte med å finne beste og raskeste veg. Dette er vår verktøykasse for egenutvikling:

Midler til kompetansegivende aktiviteter

Ansatte kan benytte inntil 25 000 kr per år for å dekke direkte kostnader relatert til kompetansegivende aktiviteter som f.eks. kurs og konferanser, tilhørende reisekostnader, overnatting og utgifter.

100 timer årlig kan benyttes til kompetanseheving. 50 av disse er øremerket faggrupper og fellesaktiviteter. Noen faste fellesaktiviteter er fagdager, deltagelse i faggruppemøter og faggruppearbeid.

50 av disse timene kan benyttes til individuell kompetanseheving som kurs, konferanser, sertifiseringer osv.

"Stemningsrapport fra UX-konferanse i München: Høyt engasjement, gode samtaler og en notatblokk full av nye ideer og tanker"
Michelle

Faggrupper

Alle ansatte kan velge seg en eller to faggrupper de vil delta på. Det er også fullt mulig å opprette nye faggrupper etter behov. Faggruppene møtes i faste intervaller for å snakke om fag, dele og diskutere. Noen av faggruppene jobber også med forskjellige prosjekter. Alle faggrupper er selvorganiserte og fasiliteres av faggruppelederne. For øyeblikket har vi disse aktive faggruppene: Front-end, back-end, UX-design, Forretningsutvikling, Prosess og metode, DevOps, Akritektur.

Fagdager

Fagdager arrangeres ca. 4 ganger i året. Her møtes alle faggruppene for å dele kunnskap på tvers eller jobbe tverrfaglig med et case. Det kan f.eks være en Petcha kutcha dag på kinoen med popcorn. Det kan også være en dag der vi slår oss sammen, spiser pizza og jobber med et case. Fagdager pleier å være en morsomme og inspirerende dager der vi utforsker og/eller jobber med noe vi selv ønsker.

"Dele kunnskap på tvers av fagområder gjør at man får bedre innsikt i hverandres arbeid. Desto flinkere vi blir til å forstå hverandre desto bedre løsninger lager vi."
Morten

Personlig oppfølging

Gjennom samtaler med HR-leder og/eller personalleder streber vi etter å finne oppdrag og team som passer hver enkelts ønsker og kunnskapsnivå. Vi tror at de beste resultatene kommer fra inspirerte ansatte som elsker det de driver med. Derfor er det også viktig å sette sammen gode team og finne oppgaver som både gir mestring og samtidig utfordrer kunnskapsnivået.

Kunnskapstreet

Kunnskapstreet et Headits egenutviklede verktøy for å hjelpe ansatte med å utvikle seg. Dette verktøyet i kombinasjon med personlig rådgivning har som mål å ta ansatte fra junior til senior på en mest mulig fornuftig og effektiv måte. Verktøyet inneholder en enkel oversikt over faglige ferdigheter, personlige ferdigheter og måloppnåelser. Her får ansatte selv vurdere egne faglige ferdigheter og sette mål for videre utvikling. De vil også vurderes på modningsnivå av HR-leder. Vurderingen baserer seg på en samtale med grunnlag i 3 forskjellige personlighets- og preferansetester.

"Det føltes ut som å være med i en episode av "Sånn er du" med Harald Eia"
Jørgen

Flere artikler