Tilbake
ALLE INNLEGG
kompetanseheving og deling i faggrupper

kompetanseheving og deling i faggrupper

June 1, 2023
Hvordan skape gode arenaer for deling og tilbakemeldinger? I en travel hverdag tar vi oss sjeldent tid til å hente tilbakemeldinger eller dele gode idéer. Ved å opprette rom for deling og tilbakemeldinger ønsker vi å oppnå kompetanseheving og konsistent kvalitet på leveranser.

Deling i faggrupper

Ved å skape en kultur for deling ønsker vi å legge til rette for best mulig faglig utvikling. Vi opplever at mye kompetanseutvikling skjer når vi jobber sammen, deler kunnskap i felleskap og lærer av hverandre. Faggruppene skal være et fora for kompetanseheving og kompetansedeling, og alle ansatte kan delta i de faggruppene de ønsker. Vi møtes i faste intervaller for å snakke om fag, dele og diskutere, og noen av faggruppene jobber også med forskjellige prosjekter. Alle faggrupper er selvorganiserte og fasiliteres av faggruppeledere. For øyeblikket har vi disse aktive faggruppene: Front-end, back-end, UX-design, Forretningsutvikling, Prosess og metode, DevOps og Dataplatform. Det er fullt mulig å opprette nye faggrupper etter behov.

Fagdager som en arena for tverrfaglig deling

Fagdager arrangeres ca. 4 ganger i året. Her møtes alle faggruppene for å dele kunnskap på tvers eller jobbe tverrfaglig med et case. Det kan f.eks være en Petcha kutcha-dag på kinoen med popcorn. Det kan også være en dag på PARK der vi slår oss sammen, spiser pizza og lager Headit påskenøtter. Fagdager pleier å være en morsomme og inspirerende dager der vi utforsker og/eller jobber med noe vi selv ønsker.

Kompetanse og delingskultur svært viktig for oss. Vi lærer mye av å jobbe i kundeprosjekter, men setter også av tid ved siden av til å holde oss oppdatert, utforske ny teknologi, metoder og verktøy og dele erfaringer med hverandre.

Flere artikler