Tilbake
ALLE INNLEGG
Industri 4.0 – den industrielle revolusjonen alle har ventet på

Industri 4.0 – den industrielle revolusjonen alle har ventet på

November 27, 2022
Fabrikker der maskiner gjør jobben og mennesker er støttefunksjoner. Innsikt og analyser i sann tid i kombinasjon med maskinlæring for optimalisering av hele økosystem og verdikjeder. Industri 4.0 handler ikke bare om å investere i ny teknologi, det handler om å revolusjonere hvordan selskaper opererer og skaper vekst i fremtiden.

Jobb smartere, ikke hardere.


Produksjonsindustrien har utviklet seg med tiden til å bli det den er i dag. Den første industrielle revolusjonen kom på 17 og 1800-tallet. Da gikk man fra manuelt arbeid til å benytte dyr, vann og damp-drevne maskiner til mer effektiv produksjon.

På 1900-tallet ble elektrisitet tatt i bruk i fabrikker som ble starten på masseproduksjon av varer.

På slutten av 50-tallet kom datamaskinene for fullt, som førte til den tredje industrielle revolusjonen.

Med fremskritt innen kunstig intelligens, maskinlæring, skyløsninger og robotifisering står vi nå ovenfor den neste industrielle revolusjonen, men vi er ikke helt der enda.

Ringvirkningene av industri 4.0


Når maskiner overtar manuelle arbeidsoppgaver, vil det skje en forflytning av ressurser i samfunnet. Hvordan vi best kan få til dette er usikkert, men det er helt sikkert at mange jobber vil forsvinne for godt. Vi vil ha behov for en økt arbeidsstyrke som er kapable til å bygge, programmere og utvikle teknologien og implementere den på en etisk måte.

Noen få har kommet langt, men mange har så vidt begynt. Av våre samarbeidspartnere har vi eksempler som Hexagon Ragasco, som er ledende innen digitalisering og robotifisering. Med en mer eller mindre menneskefri fabrikk produseres gassbeholdere av en symfoni av roboter og maskiner. Dokka fastners på sin side har utviklet analyseverktøy som gjør at man kan overvåke maskinparken digitalt og reduserer nedetid og feil. Det er flere gode eksempler på bedrifter som har kommet langt. Det er langt flere eksempler på produksjonsbedrifter som i stor grad produserer på gamlemåten. Fabrikker der menneskene gjør jobben og beslutninger ofte tas på erfaring.
Med stadig billigere og mer tilgjengelig teknologi åpnes det nye dører for små og mellomstore bedrifter som ønsker å optimalisere verdikjedene og produsere billigere og bedre.

Ønsker du hjelp med å komme i gang?
Ta gjerne kontakt, vi hjelper deg videre på reisen.

Flere artikler