Tilbake
ALLE INNLEGG
Hybrid prosjektledelse

Hybrid prosjektledelse

June 1, 2023
Prosjektledelse er et komplekst arbeidsområde. Prosjektlederen har ansvaret for å nå prosjektmålet gjennom andre. For å lykkes med dette må man tilpasse prosessene slik at de virkelig passer, både teamet og prosjektet.

Hybrid prosjektledelse fungerer godt hvor man som prosjektleder føler seg begrenset ved kun å benytte en metodikk. For ingen team eller prosjekter er like, derfor kan det til tider være fordelaktig å plukke fra ulike metodikker og kombinere det som passer det enkelte team og prosjekt best. Denne måten å tilnærme seg prosjekter på muliggjør løpende forbedring og tilpasning av metodikk i det enkelte prosjektet, i tillegg gis prosjektleder muligheten til å bruke mer av sin erfaring og verktøykasse for best mulig resultat.Erfaring og et åpent sinn


Å lykkes med hybrid prosjektledelse er krevende og ingen automatisk quick-fix. Det krever en prosjektleder med bred praktisk erfaring med modellene som kombineres slik at man vet hva man bør gjøre (og ikke). Men prosjektlederen alene er ingenting uten et team som er fleksibelt, åpne for å teste nye ting, føler eierskap, vet godt hva målene er og har en høy evne til å multitaske. I tillegg må alle involverte i prosjektet være aktive deltagere når det kommer til åpen og tydelig kommunikasjon, i tillegg til å være aktive i både planleggingen og kommer med løpende tilbakemeldinger og forslag til forbedringer.

Aktivt team og viktigheten av kommunikasjon


Erfaringsmessig er en av måtene å lykkes med hybrid prosjektledelse på å invitere teamet med inn i selve planleggingen. Ved å muliggjøre at samtlige teammedlemmer kan komme med sine innspill finner man sammen et felles utgangspunkt som man jobber etter. Denne planen justeres løpende når man sammen erfarer og blir gradvis bedre og bedre til alle er fornøyde. En fin måte å fange opp disse innspillene til forbedring er å jevnlig evaluere/kjøre retrospektiv på selve prosessen man jobber etter.
 
Og så må vi ikke glemme kommunikasjon, dialog og en tydelig fremdriftsplan som er tilgjengelig for alle involverte. På samme måte som ved kontinuerlig forbedring av prosessene i prosjektet er det også viktig å enes om hvilke ritualer og kanaler man skal bruke for dialog ved oppstarten av prosjektet. Heller ikke her er ting hogd i stein og kommunikasjonen vil også forbedres og justeres underveis i prosjektet basert på innspill og hvilken fase man er i.  

Flere artikler