Tilbake
ALLE INNLEGG
hva kjennetegner en smidig organisasjon

Hva er en smidig organisasjon - 5 trinn til hurtig omstilling

August 1, 2023
Å være rask på foten har alltid vært en fordel, spesielt i forretningsverdenen. Men i dagens raske og konstant skiftende verden, er det viktigere enn noensinne. Nye konkurrenter dukker opp, kundenes behov endrer seg og teknologien utvikler seg. Dette krever at organisasjoner kan endre kurs raskt.

Hva Kjennetegner en Smidig Organisasjon?

En smidig organisasjon er designet for rask endring, den er teknologistyrt og kjennetegnes av et nettverk av team som opererer i raske lærings- og beslutningssykluser. En organisasjon av enhver størrelse eller industri kan være smidig. Uavhengig, har alle smidige organisasjoner fem ting til felles:

  1. Nordstjernen som er forankret over hele organisasjonen: Dette hjelper til med å justere team med varierte mandater og prosesser.
  2. Autonome team, selvstyrende team: Erstatter topp-til-bunn strukturer med fleksible nettverk av team.
  3. Raske beslutnings- og læringsykluser: Prioriterer inkrementelle sykluser og dynamiske styringssystemer fremfor årlig planlegging.
  4. De tenner lidenskap hos ansatte: Setter mennesker i sentrum for å skape verdi for et bredt spekter av interessenter.
  5. Verdiskapning med teknologi: En radikal omtenking av organisasjonsmodellen krever et friskt blikk på teknologier som muliggjør bedre prosesser.

Hvordan gjennomføre endringer for å bli mer smidig?

Å bli mer smidig er en stor forandring, og store forandringer er alltid vanskelige. Men de er også mulige. Her er noen tips for hvordan du kan begynne å implementere smidighet i organisasjonen din:

Scrum og Kanban

Scrum og Kanban er blant de mest populære smidige metodene. De tilbyr fleksible, iterative tilnærminger til produktutvikling som er lett tilpassbare og effektive.

Scrum er ideell for prosjekter som krever høy grad av kompleksitet og usikkerhet, noe som ofte er tilfellet i digital utvikling. Dette rammeverket legger vekt på iterativ utvikling med hyppige tilbakemeldinger, noe som gjør det mulig for utviklingsteamene å justere og forbedre produktet kontinuerlig basert på kundetilbakemeldinger og nye innsikter som oppstår underveis i prosessen.

Kanban er et utmerket rammeverk for å håndtere arbeidsflyten i prosjekter som har en kontinuerlig og forutsigbar etterspørsel. Kanban legger vekt på å minimere "work in progress" og identifisere flaskehalser i prosessen, noe som kan bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten.

Hver metode har sine styrker og passer best til forskjellige typer prosjekter og teamdynamikker. I mange tilfeller kan de også kombineres i en hybrid tilnærming kjent som "Scrumban", som tar det beste fra begge metodene.

Å være smidig er en reise, ikke et endelig mål. Det handler om å bli bedre, raskere og mer fleksibel, og det er en reise som aldri helt slutter. Men med engasjement, hardt arbeid og en villighet til å lære, kan din organisasjon bli raskere på foten og bedre rustet til å takle fremtidens utfordringer. Vi tilbyr verktøy og tjenester som gjør din virksomhet mer smidig. Vi utvikler skreddersydde digitale løsninger og bruker beviste smidige rammeverk og metoder for å økt hastigheten, effektivitet og kvalitet. Ta kontakt for en prat

Flere artikler