Tilbake
ALLE INNLEGG
Hva gjør en prosjektleder god?

Hva gjør en prosjektleder god?

June 1, 2023
I Headit har vi flere dyktige prosjektledere. Deres jobb handler om å forstå, håndtere og kontrollere. Dette utgjør å være i stand til å ta beslutninger, gjennomføre, planlegge, organisere og ivareta den totale prosessen for å sikre utførelsen av de funksjonene prosjektet er satt til å løse.

En prosjektleder skal kunne operere uavhengig av bransje, type virksomhet og sektor. Fellesnevneren for denne rollen er struktur, ansvarlighet og håndtering av risiko. En prosjektleder benytter flere ulike verktøy og aktiviteter for å imøtekomme prosjektets behov og fokuserer hele tiden på hva som kan gjøres bedre.

Prosjektledelse består av flere ulike prosesser som inkluderer bruk av egne ferdigheter, verktøy og teknikker som tilpasses det ulike prosjektets behov. Dette omfatter både prosjektorganisering og prosjektstyring som samlet gjør prosjektarbeid både spennende og lærerikt.
Prosjektorganisering handler i hovedsak om hvordan arbeidet skal organiseres, mens prosjektstyring utgjør planlegging av hvilke oppgaver som skal utføres, når de skal utføres og hvordan de skal følges opp. I tillegg vil prosjektlederen ofte få ansvar for å følge de økonomiske rammene for prosjektet, sikre forankring og støtte hos ledelsen og utarbeide dokumentasjon.

Vi mener en god prosjektleder må ha myke verdier og fokus på menneskene i prosjektet. I tillegg besitte en solid dose bred erfaring og forståelse om hvordan prosjekter gjennomføres fra start til mål:

- Forstår det overordnede målet med oppgaven.
- Strukturert og tydelig, med fokus på helheten.
- Engasjert, ydmyk og godt humør.
- Nysgjerrig på nye muligheter og tilnærminger.
- Tydelig på mål og rammer.
- Angir retning og får med seg teamet.
- God på å kommunisere og avklare forventninger.
- Motiverende og god relasjonsbygger.
- Benytter best egnet metodikk/-er til det enkelte prosjektet.
- Holder hodet kaldt når det stormer.

Flere artikler