Tilbake
ALLE INNLEGG
Hamar media

Hamar Media satser på datadreven beslutningsstøtte

June 1, 2023
Å bli mer datadreven har for Hamar Media vært en høythengende frukt de lenge har jobbet for å oppnå. Vi har fått gleden av å bli bedre kjent med Innlandets største mediehus og sett på løsninger sammen for å bruke data science til å bidra til økonomisk vekst.

Lokalt kjenner kanskje de fleste Hamar Media best gjennom deres lokalavis Hamar Arbeiderblad som er en av 3 aviser de drifter. I tillegg til avissalg lever de av å sikre sine kunder profilering gjennom merkevarebygging, rådgivning, mediekjøp og produksjon av reklamemateriell.

Vi kom i kontakt med Hamar Media på deres reise for å bli mer datadrevet. De har over en lengre periode lagt ned mye tid og ressurser for å bedre kunne bruke data som beslutningsstøtte. Det var god match fra første dag. Et tverrfaglig team ble satt sammen for å se på muligheter for å øke antall lesere og abonnementer.

Smidig utvikling gir umiddelbare resultater

Strøm er prosjekteier og er svært fornøyd med samarbeidet og utviklingen så langt. Arbeidsformen har vært smidig uten en omfattende bestillingsprosess med stor kickoff i andre enden. I stedet har verktøyet blitt til fortløpende, med justeringer underveis. Dette har gitt en mulighet til å teste underveis og kvalitetssikre i alle avdelinger. Organisasjonen rekker også å modnes til å ta i bruk et nytt verktøy når de blir involvert i utviklingen. På tre måneder har vi kommet langt og får bekreftet at ting vi har satt i gang går riktig vei. Det er veldig motiverende.

I første fase har Hamar Media og Headit fått samlet datakilder og gjort de tilgjengelig gjennom forskjellige Power BI-rapporter. Videre skal det ses på løsninger for å kunne optimalisere visning og innhold i artikler ved å bruke flere datakilder og prediktive analyser.

Tilgang på stadig flere data er det mange som har. Å få det omsatt i praktisk nytte er det som har hjulpet oss mest.

Flere artikler