Tilbake
ALLE INNLEGG
Great Place to work

For tredje året på rad har vi fått anerkjennelsen «Great Place To Work».

June 1, 2023
Tillit er grunnleggende for god arbeidskultur. At man som arbeidstaker opplever troverdighet, rettferdighet og respekt, skaper tillit. Dette er hovedparameterne man blir målt etter i Great Place to Work-undersøkelsen, og vi er derfor veldig stolte over å kunne si at vi, for tredje året på rad, fikk anerkjennelsen «Great Place To Work».

Vi ønsker å skape verdens beste arbeidsplass

Et av våre mål er å stadig utvikle Headit slik at det oppleves som verdens beste arbeidsplass for de som jobber her. For å lykkes med det er vi avhengig av tillit, troverdighet, rettferdighet og respekt. Vi mener at GPTW-undersøkelsen er viktig og gir oss verdifull innsikt i vårt utviklingsarbeid!

Headit 2022 vs Headit 2021

Med stolthet kan vi si at vi presterer bedre enn noen gang, gjennom målrettet arbeid i 2022 løfter vi oss på målingen fra 92% til en utrolig score på 96% (At det er et utrolig resultat er direkte sitat fra representanter fra GPTW, selv om vi også synes det så klart).

Først og fremst er det interessant å se på hvor vi utvikler oss, og på hvilke parametere vi har hatt størst utvikling og hva vi har gjort:

Vi har etablert en egen kompetansemodell som gjør det enkelt og visuelt for den ansatte å få oversikt over sin totalkompetanse, og sammen med sin personalleder rådføre seg med om muligheter og utvikling.

Alle har mulighet til å påvirke utviklingen til selskapet, dette er essensielt hvis alle skal føle et eierskap til strategi og mål for det kommende året. Det er viktig å anerkjenne at ingen kan alt, og da er det viktig med innspill for å få andre perspektiver! For eksempel har innspill fra de ansatte har gjort til at vi har oppdatert og gjennomgått alle godene våre, herunder introdusert Headit-dagen. En fridag de ansatte kan disponere og bruke i forbindelse med julen. Kompetansemodellen er også et resultat av en ide fra de ansatte!

Vi har fokus på intern utvikling, kompetanseutvikling og kompetansedeling. Et av våre viktigste fokusområder er å bruke alle muligheter til å sparre, dele og utfordre hverandre slik at vi stadig blir bedre som et lag. Derfor har vi økt mengden labs lunsjer og prioriterer tid gjennom hele året til nettopp dette

Vi jobber stadig med kulturen vår, og det å se hverandre som mennesker i hverdagen. Anerkjenne hverandre og støtte hverandre.Vi har definert noen samspillsregler som skal legge grunnlaget for hvordan vi skal ha det sammen og sikre et godt samspill

Våre samspillsregler

Hva er GPTW og hvordan måler man dette? 

Great Place to Work (GPTW)er en organisasjon som måler kvaliteten på arbeidsplassene ved å undersøke ansattes opplevelse av å jobbe der. Det gjør de ved å bruke en to-deltundersøkelse: 

1.    En TrustIndex Survey: Denne undersøkelsen er ment å måle ansattes opplevelse av å jobbe på arbeidsplassen, og spør blant annet om ansattes tillit til lederne, kulturenpå arbeidsplassen, og om ansatte føler seg verdsatt og inkludert. 

2.    En Culture Audit: Denne undersøkelsen undersøker arbeidsplassens praksiser og prosedyrer, inkludert lønn og fordeler, rekruttering og utvikling av ansatte, og arbeidsmiljøet. 

De to undersøkelsene sammen gir et bredt bilde av kvaliteten på arbeidsplassen og gir et kvantitativt og kvalitativt bilde av arbeidsplassen.GPTW analyserer dataene og gir så en karakter for arbeidsplassen, som kan være en god indikator på arbeidsmiljøet og kulturen på arbeidsplassen. 

 

   

Flere artikler