Tilbake
ALLE INNLEGG
God kultur kan og bør bygges

God kultur kan og bør bygges

June 1, 2023
For å lykkes med et prosjekt er det avgjørende det med bl.a. et felles rammeverk, etablerte kjøreregler, tydelig mandat og en god prosjektplan. Men uten et team som er trygge nok på hverandre til å kunne stå i utfordringer, kjedelige repetitive oppgaver og diskusjoner blir ikke arbeidshverdagen like morsom. Det blir reflektert i resultatet.

Vi har vel alle vært der, på et eller annet tidspunkt i yrkeskarrieren, hvor man irriterer seg over kollegaen, eller oppgavene man er tildelt. Diskusjonene og dialogen går i stå og det kjennes håpløst når det virkelig begynner å dra seg til.
Det er vel ytterst få av oss som bare har godværsdager på jobb, men det handler mer om hvordan vi har det og om hvordan vi håndterer disse fartshumpene.

Bygge lag

Kjært barn har mange navn sies det, og hos oss i Headit kaller vi det å «bygge lag». For oss handler det om å styrke det mellommenneskelige limet kollegaer imellom slik at man sammen står trygt, sterkt og stødig.

«Det er morsommere å spa møkk med noen
du har det morsomt sammen med»
-Kollega

Vi ønsker å trives såpass godt på jobb at det er en selvfølge å ta noen oppgaver for kollegaen, hvis det trengs for å sikre fremdrift. Dette handler i bunn og grunn om at ved felles eierskap og mål, så er vi alle avhengige av hverandre. For det er teamet samlet som skal levere og ikke den enkelte hver for seg. Og så vet vi at den andre parten hadde gjort akkurat det samme tilbake, uten at vi trenger å spørre.

Så hvordan kommer man dit?

Det handler om kultur. Kultur for å trives sammen både på og utenfor jobb. Dette er ikke noe som kan bestilles eller kjøpes, det må gjøres. Og det må gjøres jevnlig og over tid slik at vi utvikler oss, og enkelt kan inkludere nyansatte inn i denne kulturen.
Er man helt i startgropen når det kommer til dette feltet vil vi anbefale at man startet med sammen å definere hvilken kultur man ønsker seg på arbeidsplassen. Det er ikke anbefalt at dette kommer ferdig tygd fra ledelsen, dette er noe man må eie sammen. Og øverst på listen bør tillitt stå.

Tillitt

En høy grad av tillitt er både mer effektivt og fleksibelt. Men den kommer ikke av seg selv og krever kontinuerlig handling.
En stor grad av tillitt kommer til syne når man greier å skille sak og person, med andre ord ha stor takhøyde og få lov til å være uenige uten å frykte for at dette ender med konflikt. Her må man hjelpe hverandre og spille hverandre gode hvis enkelte synes det er krevende. Det er også avgjørende å være lojal ovenfor de beslutningene som tas.
For å øke graden av tillitt bør man gi ansvar og heller være nysgjerrig på hvordan oppgaver er løst fremfor å detaljstyre. I tillegg er det lurt å sette søkelys på innsats fremfor resultater for å unngå konkurranse internt.

Hos oss feirer og applauderer vi at man utfordrer vedtatte sannheter, prøver nye innganger og tør å tenke stort. Dette gjør at vi hele tiden lærer og utvikler oss. Ved å fokusere på dette oppdager vi fallgruver tidlig og unngår større problemer senere. Med jevnlige mellomrom deler vi våre erfaringer på tvers internt, og “Månedens stang ut” har også blitt en egen kategori når vi kårer månedens ansatte. Vi kan vel alle kjenne oss igjen i at en person som deler både sine seire og nedturer fremstår mer troverdig og er enklere å respektere. Ved å bygge slike rollemodeller og i tillegg vite at vi alle har et ansvar for å legge inn en innsats for å skape et trygt fellesskap gagner både bedriften, kundene og en selv.

Kultur har man enten man vil eller ikke, valget er om man ønsker en dårlig eller god.


Lykke til!

Flere artikler