Tilbake
ALLE INNLEGG
Geno

Fra stordata til storfeavl med Geno avlsplan

June 1, 2023
Ved å ta en blodprøve har Geno samlet inn over 100 000 datapunkter fra kyrs DNA. Ved å sette disse i system hjelper vi nå bønder med å ta kalkulerte avgjørelser for å beregne beste mulige avlspartner for sine kyr. Bøndene kan prioritere mellom 40 ulike egenskaper som kan gå på alt fra kjøtt og melkekvalitet til lynne og livskvalitet.

Geno jobber med avlsarbeid og utvikling av Norsk Rødt Fe populasjonen. De bruker data om kyr og okser til å beregne avlsverdier på dyrene, altså hvor gode egenskaper dyret har på for eks: Lynne, fettprosent, melkeproduksjon, benstilling etc. Geno avlsplan er et webbasert verktøy for å lage avlsplan i melkekubesetninger. Applikasjonen dekker behovet både til den som på en enkel måte vil lage sin egen standard avlsplan og for den som i større grad vil påvirke valgene selv.Geno Avlsplan er et verktøy for norske bønder, som de kan bruke for å planlegge hvilke okser de vil ha som far til sine kalver. Systemet beregner optimal kombinasjon mellom kyr og okser etter gitte regler. Målet for den nye strategien er kostnadsreduksjon, og her kommer digitalisering og automasjon inn i bildet.Siden høsten 2017 har Geno hatt med Headit på laget.

For det viktige verktøyet Avlsplan har vi hatt to utviklere som har arbeidet hos oss. Dette verktøyet brukes for å lage avlsplaner i melkekubesetninger. I tillegg har vi arbeidet med ny strategi i 2018. Det er en analyse av eksisterende systemer hos oss, som vi har kalt Systemløft. Her har vi hatt tre personer fra Headit involvert.

Avlsplan er et fullskalaprosjekt med bruk av smidig prosjektgjennomføring basert på Scrum som omfattet:

Hvilke roller hadde Headit?

Retrospektiv

Headits medarbeidere er knyttet til konkrete prosjekter. Samtidig ser Søgård en annen verdi i å bruke eksterne ressurser, nemlig samspillet mellom den interne og eksterne kompetansen

Søgård understreker at det er viktig med kompetanseutvikling og kompetanseoverføring i organisasjonen.

«Det er viktig at vi får kompetanse som supplerer og utfyller den eksisterende hos oss, men også at vi får ny kompetanse. Vi opplever at Headit bidrar med konstruktive medarbeidere, som er ‘framme i skoa’ og er proaktive i oppdragene sine», forteller han.

Bakgrunnen for valget av Headit er et godt inntrykk og referansene som fulgte dem. Geno er samlokaliserte med Norsvin, som også lenge har benyttet seg av Headits tjenester.

«De leverer til forventning og bekrefter at de var riktig valg. Vi gikk nylig gjennom en brukerundersøkelse av tjenestene, og den viser at det generelle inntrykket er meget positivt», sier Søgård.

«Det Headit bidrar med er kompetanse som dekker et behov hos oss, og personer som passer inn i organisasjonen. Vi har en strategisk leverandør som lærer seg fagområdet vårt», fastslår Tore Søgård.

Vi har for høy kostnad per produsert dose med sæd sammenliknet med konkurrentene våre, og digitalisering er et grep for å få ned den kostnaden

Teknologier

Frontend:
Backend:
Støttetjenester:

Flere artikler