Tilbake
ALLE INNLEGG
Dun Bradstreet

Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

June 1, 2023
Med omfattende datakilder og et ledende analyseteam i verdensklasse, har vi i samarbeid med Dun & Bradstreet bidratt til en rekke innsiktsprodukter til forskjellige kunder. Ved å bruke den nyeste teknologien og metodikken har vi utviklet effektive prediksjoner, rangeringer, scoringer og avanserte analytiske modeller.

D&B Er spesialister på å skreddersy forretnings-, kreditt- og markedsinformasjon av høy kvalitet. De tilbyr løsninger innen fortaksdata- og datakvalitet, markedsføring og salg, risiko og kreditt, samt analyse og innsikt. De bidrar til bedre beslutningsstøtte for sine kunder ved hjelp av smart bruk av data, og er etablert i 18 europeiske land. Kundene er alt fra multinasjonale selskaper via offentlig sektor til små og mellomstore virksomheter. Felles for dem alle er at de ønsker best mulig beslutningsgrunnlag innen sin bransje. Slik håndterer de bedre risiko og beholder og utvikler kundene sine.

En bekymringsfri IT-hverdag er et vidløftig mål, men Dag Frode Larsen i D&B mener at Headit er tett ved å gjøre det sammen med D&B

Headit har vært en uvurderlig bidragsyter. Vi kan være trygge på at vi har valgt riktig partner som hjelper oss med å håndtere alle potensielle arbeidsstrømmer og situasjoner.

Dag Frode Larsen.


Siden 2004 har Headit vært en strategisk partner, og har vært med på utviklingen som selskapet har gjennomgått. Larsen utdyper med at Headit har bidratt i migrering av prosjekter, nyutvikling, forvaltning, rekruttering, strategi, prosjektledelse og mer. Headit og Bisnode jobber med andre ord tett sammen.


Fra venstre Sigmund M. Grønland, Headit og Henrik Bjørgo, Dun & Bradstreet

Omfang

Totalt 16 systemutviklere og systemarkitekter har bidratt siden 2012. Per dags dato har vi et scrum team inne på fulltid. Oppgavene er alt fra å designe en overordnet arkitektur med tilhørende infrastruktur, overordnede retningslinjer for applikasjonsutvikling, bistand på mer detaljert arkitektur, datalagring og yt samt maskinlæring og AI for automatiserte beslutninger. Teamets resultat påvirker retning for alle utviklingsteam i organisasjonen. Det er etablert et felles kjøremiljø i skyen hvor alle applikasjoner og prosesser installeres. Miljøet baserer seg på Kubernetes og docker, mikrotjenester og eventsourcing.

En av suksessfaktorene bak det vellykkede partnerskapet er en åpen og tillitsfull dialog.

«Vi regner ikke Headit som en ekstern leverandør, men som en partner som deler våre utfordringer og visjoner», avslører Larsen.

Med snart 15 års samarbeid kommer naturlig nok også nærhet og kjennskap til hverandre.

Relasjonen som er bygd over tid gir en uvurderlig tillit mellom oss. Headit kjenner på hverdagen og arbeidsoppgavene sammen med oss, leverer løsninger og plattformer, programvare og kompetanse sammen med oss, og er en del av samme miljø som oss. Vi lykkes sammen

Flere artikler