Tilbake
ALLE INNLEGG
Spar tid, penger og ressurser med brukertesting

Spar tid, penger og ressurser med brukertesting

June 1, 2023
Brukertesting er ikke en ny metode på markedet, men for mange er dette fremdeles en ukjent og en ny måte å jobbe på. Brukertesting er gunstig å ta i bruk både for brukere og bedrifter, og i denne artikkelen skal vi ta for oss hvorfor

Brukertesting er en viktig kjernekomponent innen brukeropplevelse, og da spesielt innen menneskesentrerte prosjekter. Gjennom brukertesting vil man kunne teste og observere atferden til brukerne. Dette hjelper for å kunne se brukernes reaksjoner til løsningen, samt hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Som oftest i brukertesting vil brukerne få oppgaver å fullføre, imens følger observatør med på brukeren sitt kroppsspråk og holdning. Det oppfordres også ofte at brukerne verbalt utrykker seg med henhold til hva de føler og tenker i en brukertesting. Dette gir dyrebar innsikt som er med på å videre kunne forbedre løsningen , og gjøre den enda mer brukervennlig for brukerne. Det kan også bidra med at man unngår uventede tilbakeslag eller overraskelser under selve utviklingen eller implementeringen.Spar tid, penger og ressurser med brukertesting


Ved å gjennomføre brukertesting på en prototype, enten om det er gjennom skisser på papir eller gjennom en mer high-fidelity prototype, vil du og/eller teamet spare dyrebar tid, penger og ressurser. Ved å teste tidlig på en prototype sammen med brukerne vil man fort kunne finne ut hva brukere forventer før man starter på løsningen, og om løsningen innfrir disse forventningene. Man vil også kunne måle brukervennligheten til løsningen. Her kan du finne ut hva brukerne liker, og hvor eventuelle smertepunkter i løsningen befinner seg. Dette vil bidra til at prosjekter ikke kaster bort enorme mengder med verdifulle timer på å fikse fallgruver innen brukeropplevelser, etter at alt er ferdig kodet og distribuert. Samtidig vil brukerne føle seg inkludert i prosessen mot å få det sluttresultatet de ønsker seg.  


Når brukertesting gjøres på et produkt som er blitt tatt i bruk av brukerne en stund hjelper det å forstå brukerens suksessrate, hva de liker, hva som må endres og tid brukt på å fullføre en oppgave.  


Når man tar i bruk brukertesting, vil man kunne validere på et grunnleggende nivå om løsningen er gjennomførbar eller ikke. Brukertesting vil også kunne hjelpe produkteier til å forstå hva som må bygges og hva som er formålet, funksjonen og eventuelle endringer. Ved å vite dette på forhånd vil man kunne effektivisere arbeidsflyten på tvers av team og spare tid, penger og ressurser i prosessen.  

Flere artikler