Tilbake
ALLE INNLEGG
Hva er fordelene ved å brukerteste med kollegaer?

Hva er fordelene ved å brukerteste med kollegaer?

June 1, 2023
I dagens samfunn forventer folk gode brukeropplevelser, og blir bare mer og mer kravstore. Om en bruker opplever at de står fast, og ikke klarer å oppnå det som er målet deres med en løsning - så er konkurrentene bare noen få klikk unna.


For å kunne nå de forventingene som brukere har, er det viktig at man involvere de fra starten av prosjektet. For eksempel ved å la de være med å teste prototyper allerede i en tidlig fase. Ved å la brukere være med å teste underveis i hele prosessen vil det sikre at de får den løsningen de ønsker seg, samtidig som de får mer eierskap til den.  

Inkluder kollegaer i testing
Hensikten med brukertesting er å avdekke problemer og behov i forkant av en større investering. Ved å gå i direkte dialog med de som skal bruke løsningen kan man finne ut hvilke problemer de trenger å få løst og viktigheten av å få løst de. Man kan få tilbakemeldinger på løsningsforslag. Hva de liker, hva de ikke liker og eventuelle endringer som må bli gjort.  


Det å trekke inn kolleger i brukertesting kan for mange virke som en synd, fordi man kan tenke at kolleger er partiske, og testing med kolleger fører til uunngåelig likesinnet tankemønstre som kan påvirke produktutviklingen katastrofalt. Denne tanken er forståelig, man skal absolutt ikke erstatte testing med målgruppen med kun å teste på ansatte i egen bedrift. Men det finnes en tid i et prosjekt hvor det kan være gunstig å trekke inn ansatte til testing. Dette er som regel etter man har gjort grundig innsiktsarbeid, prototyping og testing med brukere. Når man vil avdekke tekniske svakheter kan det være gunstig å involvere kollegaer. Kollegaer sitter kanskje på den ekspertisen du trenger, finner feil en vanlig bruker ikke så lett kommer over på egen hånd, eller ikke tar seg bryet med å si i fra om. Det er flere fordeler med involvering av medarbeidere.
 For eksempel får kolleger innblikk i arbeidet som produktteamet gjør, som igjen fører til økt åpenhet og interesse for prosjektet. Folk utenfor produktteamene har ofte også gjennomtenkte tilbakemeldinger og gode ideer. Hvis veien til produktteamet er begrenset kan dette kan føre til frustrasjon og en følelse av meg versus deg.
Å trekke kolleger inn i brukertesting reduserer følelsen av at et produktteam jobber i siloer og at resten av bedriften bare ser arbeidet når det er live. Å kjøre brukertester med kolleger skaper man en kultur for samarbeid og bidrar til å øke kvaliteten på produktet. Man unngår også kritikk i etterkant.

Oppsummering  
Ved å involvere medarbeidere i testing av en løsning kan man få gode tilbakemeldinger og idé basert på deres ekspertise innen andre fagfelt. Som en bonus vil det også skape en mer åpen og delingsvillig kultur i din bedrift. Og ikke minst det vil kunne øke kvaliteten på løsningen.  

Flere artikler