Tilbake
ALLE INNLEGG
Bike & Run og drivstoffapp

Bike & Run og drivstoffapp

June 1, 2023
De siste årene har Headit bidratt med bacheloroppgaver på NTNU, og denne våren bidro vi med veiledning, innspill og assistanse på to bacheloroppgaver.

Bacheloroppgave 1: Bike & Run

Headit har i flere år deltatt i en stafett som heter “Bike & Run”. Dette er en stafett som består av to løpeetapper og to sykkeletapper. I forbindelse med kommende års løp ønsket vi å etablere en løsning, som skal kunne vise oss i Headit hvordan vi ligger an i konkurransen og når vi skal gjøre oss klare for veksling under stafetten.

Ut ifra dette ble det gjort et samarbeid sammen med studenter ifra NTNU, hvor denne problemstillingen skulle løses i deres bacheloroppgave.

Følgende skulle de løse i sin oppgave:

Studentene fikk en rekke krav for en optimalisert løsning. Blant annet at løsningen skulle være brukervennlig på mobil og desktop. Innenfor mobil var det sett for seg en Iphone og Android løsning, som skulle være tilgjengelig gjennom Google Play eller Apple Store.

Et alternativ til mobilapp kan være en IoT enhet med GPS og lowband.

Studentene måtte i løsningen sin ha en kartløsning som skulle være fullscreen, og som plotter posisjoner near realtime. Det skal være enkelt å se hvor deltakere befinner seg, her med tanke på at det kan være opptil 40 lag med fire løpere på hvert lag.

For å administrere et lag er det også nødvendig med en admin side. Her skal man kunne registrere enkel informasjon slik som konkurranse, lag og enheter knyttet til laget.

Drivstoff appen:

Denne oppgaven ble gitt til studentene med en ide om at de skulle videreutvikle mobilapplikasjonen “drivstoffappen”. Det var ønskelig (om mulig) at det skulle implementeres en maskinlæring-modell mot drivstoffappen sitt eksisterende database. Studentene sto fritt for å bestemme selv prediksjoner og features skulle se ut.

Headit har vært med å bidra med støtte til studentene, gjennom jevnlig oppfølging og demoer. I demoene har studentene fått muligheten til å vise frem hva de har gjort, og få tilbakemeldinger fra oss og produkteiere.

Flere artikler