Aktuelt

Her kan du lese våre nyeste innlegg. Bruk gjerne kategorier som filtre

5 alternativer til standard ERP systemer

5 alternativer til standard ERP systemer

ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) har blitt et sentralt verktøy for mange virksomheter, ved å integrere og strømlinjeforme ulike forretningsprosesser. Men hva hvis standard ERP-systemer ikke passer til din virksomhet? Enten de er for omfattende, for komplekse, eller rett og slett ikke tilfredsstiller dine unike behov. Her er fem muligheter du kan vurdere.

LES MER
Hva kan du forvente når du leier kompetanse hos Headit

Hva kan du forvente når du leier kompetanse hos Headit

Håndtering av utviklingsressurser kan være komplekst, spesielt når behovene er flere enn hendene som skal løse de. På dette stadiet kan det være lurt å vurdere å leie konsulenter. Hos Headit streber vi etter å gjøre denne prosessen så strømlinjeformet, fleksibel og effektiv som mulig.

LES MER
Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

Topigs Norsvin, en verdensledende aktør innen svinegenetikk, og har gjennom et samarbeid med IT-selskapet Headit modernisert datainnsamlingen som ligger bak beregningen av avlsverdier.

LES MER
Hvorfor visualisere systemarkitektur

Hvorfor visualisere systemarkitektur

Arkitektur er hjertet av et vellykket IT-system. Det fungerer som en blåkopi som viser hvordan alle komponentene fungerer sammen for å møte brukerbehovene og tekniske kravene. Men det er mer enn bare en liste over komponenter og tjenester. Visualisering av arkitekturen gir en visuell representasjon som hjelper til med å forstå arkitekturen bedre.

LES MER
Oppnå sikrere dataoppbevaring og bedre datatilgjengelighet med skytjenester

Oppnå sikrere dataoppbevaring og bedre datatilgjengelighet med skytjenester

Skytjenester har revolusjonert måten organisasjoner jobber på. Med skybaserte systemer kan bedrifter få tilgang til og dele data og programvare fra enhver enhet med internettilgang, og dette har ført til en rekke fordeler.

LES MER
GDPR og personvern i en globalisert verden

GDPR og personvern i en globalisert verden

I dagens digitale samfunn hvor bedrifter og organisasjoner håndterer store mengder persondata, er personvernregler som GDPR (General Data Protection Regulation) viktige for å beskytte folks grunnleggende menneskerettigheter. For norske bedrifter som har egne nettsider eller behandler persondata om ansatte, kunder eller sluttbrukere, er det viktig å være oppmerksom på de generelle minstekravene.

LES MER
Mikroservice arkitektur gir fleksibilitet

Mikroservice arkitektur gir fleksibilitet

En microservice-arkitektur er en tilnærming til å utvikle applikasjoner som består av flere små, uavhengige tjenester, kalt "microservices". Hver mikrotjeneste er fokusert på å utføre en enkelt oppgave og kommuniserer med andre mikrotjenester ved hjelp av API-er og meldingskøer. Denne tilnærmingen har vist seg å være svært effektiv når det gjelder å bygge robuste og utvidbare løsninger.

LES MER
Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

Med omfattende datakilder og et ledende analyseteam i verdensklasse, har vi i samarbeid med Dun & Bradstreet bidratt til en rekke innsiktsprodukter til forskjellige kunder. Ved å bruke den nyeste teknologien og metodikken har vi utviklet effektive prediksjoner, rangeringer, scoringer og avanserte analytiske modeller.

LES MER
Eidsiva bio digitaliserer manuelle excel regimer

Eidsiva bio digitaliserer manuelle excel regimer

Eidsiva Bioenergi eier og drifter fjernvarmeanlegg i ti byer og tettsteder i Innlandet. Det er 40-50 leverandørerav trevirke til bioanleggene. Logistikk-kjeder og avtaler er individuelt tilpasset til de ulike anleggene. Mottak, avregning og fakturering håndteres i excel av nøkkelressurs. Formålet med prosjektet har vært å optimalisere og understøtte prosessen knyttet til løpende brenselshåndtering

LES MER
 Isiflo styrker salgsapparatet med digital salgsstøtte

Isiflo styrker salgsapparatet med digital salgsstøtte

Isiflo er produsent av rør og rørkoblinger til vann og gass. Etter nesten 60 år i bransjen er Isiflo et av de sterkeste merkevarene i Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

LES MER
Fra stordata til storfeavl med Geno avlsplan

Fra stordata til storfeavl med Geno avlsplan

Ved å ta en blodprøve har Geno samlet inn over 100 000 datapunkter fra kyrs DNA. Ved å sette disse i system hjelper vi nå bønder med å ta kalkulerte avgjørelser for å beregne beste mulige avlspartner for sine kyr. Bøndene kan prioritere mellom 40 ulike egenskaper som kan gå på alt fra kjøtt og melkekvalitet til lynne og livskvalitet.

LES MER
Hvordan jobbe kundesentrert med systemutvikling.

Hvordan jobbe kundesentrert med systemutvikling.

Vi i Headit jobber alltid sammen med kundene våre, det er ikke et vi og dem. Det er alltid oss, og vi er et felles lag.

LES MER
geno logo
Vi opplever at Headit bidrar med konstruktive medarbeidere som er "framme i skoa" og proaktive i oppdragene sine.
tokvam logo
Vi har fått til en innovasjon innen snørydding og veiarbeid med appen Easyplan. Et godt samarbeid har vært avgjørende for at vi har lykkes med satsningen.
Dun Bradstreet logo
Vi regner ikke Headit som en ekstern leverandør, men som en partner som deler våre utfordringer og visjoner
Isisflo logo
En smidig tilnærming på utviklingen har gjort det mulig å gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis ved at vi hele tiden kan se resultatene.
Eidsiva logo
Månedsavregning har nå gått fra å ta to dager til to timer i nytt system.