Artikler

Hva gjør en prosjektleder god?

I Headit har vi flere dyktige prosjektledere. Deres jobb handler om å forstå, håndtere og kontrollere. Dette utgjør å være i stand til å ta beslutninger, gjennomføre, planlegge, organisere og ivareta den totale prosessen for å sikre utførelsen av de funksjonene prosjektet er satt til å løse.

LES MER

Forskjellen på tradisjonell og smidig prosjektledelse

Headit har dyktige prosjektledere med bred erfaring. Når vi skal gjennomføre og lede et prosjekt vil valget av metode påvirke både hvordan vi planlegger og gjennomfører leveransen. Men aller mest hvordan vi leverer verdi, håndterer endringer og utnytter ressursene gjennom ulike faser.

LES MER

Hybrid prosjektledelse

Prosjektledelse er et komplekst arbeidsområde. Prosjektlederen har ansvaret for å nå prosjektmålet gjennom andre. For å lykkes med dette må man tilpasse prosessene slik at de virkelig passer, både teamet og prosjektet.

LES MER

Smidig verdiskapning

Alle virksomheter lever av verdiskapning i en eller annen form som skaper et verditilbud og igjen gir virksomheten inntekter. I prosjekter hvor man utvikler produkter eller tjenester vil en viktig del av verdiskapningen være en beskrivelse av hvordan man arbeider for å finne løsninger på kundenes behov. I Headit har vi god erfaring med smidig verdiskapning.

LES MER
geno logo
Vi opplever at Headit bidrar med konstruktive medarbeidere som er "framme i skoa" og proaktive i oppdragene sine.
tokvam logo
Vi har fått til en innovasjon innen snørydding og veiarbeid med appen Easyplan. Et godt samarbeid har vært avgjørende for at vi har lykkes med satsningen.
Dun Bradstreet logo
Vi regner ikke Headit som en ekstern leverandør, men som en partner som deler våre utfordringer og visjoner
Isisflo logo
En smidig tilnærming på utviklingen har gjort det mulig å gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis ved at vi hele tiden kan se resultatene.
Eidsiva logo
Månedsavregning har nå gått fra å ta to dager til to timer i nytt system.