Aktuelt

Her kan du lese våre nyeste innlegg. Bruk gjerne kategorier som filtre

5 alternativer til standard ERP systemer

5 alternativer til standard ERP systemer

ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) har blitt et sentralt verktøy for mange virksomheter, ved å integrere og strømlinjeforme ulike forretningsprosesser. Men hva hvis standard ERP-systemer ikke passer til din virksomhet? Enten de er for omfattende, for komplekse, eller rett og slett ikke tilfredsstiller dine unike behov. Her er fem muligheter du kan vurdere.

LES MER
Hva kan du forvente når du leier kompetanse hos Headit

Hva kan du forvente når du leier kompetanse hos Headit

Håndtering av utviklingsressurser kan være komplekst, spesielt når behovene er flere enn hendene som skal løse de. På dette stadiet kan det være lurt å vurdere å leie konsulenter. Hos Headit streber vi etter å gjøre denne prosessen så strømlinjeformet, fleksibel og effektiv som mulig.

LES MER
Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

Forbedret teknologisk løsning for dataoverføring

Topigs Norsvin, en verdensledende aktør innen svinegenetikk, og har gjennom et samarbeid med IT-selskapet Headit modernisert datainnsamlingen som ligger bak beregningen av avlsverdier.

LES MER
Oppnå sikrere dataoppbevaring og bedre datatilgjengelighet med skytjenester

Oppnå sikrere dataoppbevaring og bedre datatilgjengelighet med skytjenester

Skytjenester har revolusjonert måten organisasjoner jobber på. Med skybaserte systemer kan bedrifter få tilgang til og dele data og programvare fra enhver enhet med internettilgang, og dette har ført til en rekke fordeler.

LES MER
GDPR og personvern i en globalisert verden

GDPR og personvern i en globalisert verden

I dagens digitale samfunn hvor bedrifter og organisasjoner håndterer store mengder persondata, er personvernregler som GDPR (General Data Protection Regulation) viktige for å beskytte folks grunnleggende menneskerettigheter. For norske bedrifter som har egne nettsider eller behandler persondata om ansatte, kunder eller sluttbrukere, er det viktig å være oppmerksom på de generelle minstekravene.

LES MER
Sammen med Peak Shaper designer vi tjenester for å tilrettelegge for det grønne skiftet

Sammen med Peak Shaper designer vi tjenester for å tilrettelegge for det grønne skiftet

Regjeringen vil redusere klimautslipp med 55% innen 2030. For å nå målet må store deler av Norge elektrifisere samfunnet med grønn energi. Det er bare et problem, nettet vi har brukt 100 år på å bygge er fullt. Vi i Headit bidrar med design av digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer.

LES MER
Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

Med omfattende datakilder og et ledende analyseteam i verdensklasse, har vi i samarbeid med Dun & Bradstreet bidratt til en rekke innsiktsprodukter til forskjellige kunder. Ved å bruke den nyeste teknologien og metodikken har vi utviklet effektive prediksjoner, rangeringer, scoringer og avanserte analytiske modeller.

LES MER
Eidsiva bio digitaliserer manuelle excel regimer

Eidsiva bio digitaliserer manuelle excel regimer

Eidsiva Bioenergi eier og drifter fjernvarmeanlegg i ti byer og tettsteder i Innlandet. Det er 40-50 leverandørerav trevirke til bioanleggene. Logistikk-kjeder og avtaler er individuelt tilpasset til de ulike anleggene. Mottak, avregning og fakturering håndteres i excel av nøkkelressurs. Formålet med prosjektet har vært å optimalisere og understøtte prosessen knyttet til løpende brenselshåndtering

LES MER
 Isiflo styrker salgsapparatet med digital salgsstøtte

Isiflo styrker salgsapparatet med digital salgsstøtte

Isiflo er produsent av rør og rørkoblinger til vann og gass. Etter nesten 60 år i bransjen er Isiflo et av de sterkeste merkevarene i Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

LES MER
Hamar Media satser på datadreven beslutningsstøtte

Hamar Media satser på datadreven beslutningsstøtte

Å bli mer datadreven har for Hamar Media vært en høythengende frukt de lenge har jobbet for å oppnå. Vi har fått gleden av å bli bedre kjent med Innlandets største mediehus og sett på løsninger sammen for å bruke data science til å bidra til økonomisk vekst.

LES MER
Fra stordata til storfeavl med Geno avlsplan

Fra stordata til storfeavl med Geno avlsplan

Ved å ta en blodprøve har Geno samlet inn over 100 000 datapunkter fra kyrs DNA. Ved å sette disse i system hjelper vi nå bønder med å ta kalkulerte avgjørelser for å beregne beste mulige avlspartner for sine kyr. Bøndene kan prioritere mellom 40 ulike egenskaper som kan gå på alt fra kjøtt og melkekvalitet til lynne og livskvalitet.

LES MER
Industri 4.0 – den industrielle revolusjonen alle har ventet på

Industri 4.0 – den industrielle revolusjonen alle har ventet på

Fabrikker der maskiner gjør jobben og mennesker er støttefunksjoner. Innsikt og analyser i sann tid i kombinasjon med maskinlæring for optimalisering av hele økosystem og verdikjeder. Industri 4.0 handler ikke bare om å investere i ny teknologi, det handler om å revolusjonere hvordan selskaper opererer og skaper vekst i fremtiden.

LES MER
Ta beslutninger basert på riktig og bearbeidet informasjon

Ta beslutninger basert på riktig og bearbeidet informasjon

For å henge med i digitaliseringen er det viktig å kunne administrere store mengder data, finne enkelt frem i dem og gjøre de mer tilgjengelige. En dataplatform bidrar til at din virksomhet fatter beslutninger basert på riktig og bearbeidet informasjon.

LES MER
geno logo
Vi opplever at Headit bidrar med konstruktive medarbeidere som er "framme i skoa" og proaktive i oppdragene sine.
tokvam logo
Vi har fått til en innovasjon innen snørydding og veiarbeid med appen Easyplan. Et godt samarbeid har vært avgjørende for at vi har lykkes med satsningen.
Dun Bradstreet logo
Vi regner ikke Headit som en ekstern leverandør, men som en partner som deler våre utfordringer og visjoner
Isisflo logo
En smidig tilnærming på utviklingen har gjort det mulig å gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis ved at vi hele tiden kan se resultatene.
Eidsiva logo
Månedsavregning har nå gått fra å ta to dager til to timer i nytt system.