Artikler

Peak Shaper: Nettbransjen på vei mot det grønne skiftet

Regjeringen vil redusere klimautslipp med 55% innen 2030. For å nå målet må store deler av Norge elektrifisere samfunnet med grønn energi. Det er bare et problem, nettet vi har brukt 100 år på å bygge er fullt. Vi i Headit bidrar med design av digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer.

LES MER

Headit blir en del av Trainee Innlandet

Det å sikre rett kompetanse og rekruttere spesialister er noen av fremtidens største utfordringer når vi ser på nyere forskning. Derfor ønsker Headit å ta ansvar og bidra til å styrke Innlandet som region for IT og systemutvikling. Det å inngå samarbeid på tvers av bransjen og sammen med aktører som ønsker å bygge regionen er viktig. Derfor har vi bestemt oss for å bli en del av Trainee Innlandet.

LES MER

Vi lanserer åpen personalhåndbok!

Vi ønsker å være verdens beste arbeidsplass. Den siste tiden har vi tenkt, diskutert og blitt enige om det vi selv mener er de beste godene og arbeidsvilkårene. De har vi nå vedtatt og publisert i en åpen personalhåndbok.

LES MER

Samfunnsansvar - å gjøre en forskjell

I Headit snakker vi ofte om hvordan vi kan gjøre en forskjell. I det daglige jobber vi med å gjøre en forskjell for kundene våre og bruke vår kompetanse til å hjelpe kundene våre å lykkes. Men vi har også et ønske om å bidra ellers i samfunnet, rett og slett ta samfunnsansvar – og gjøre en forskjell.

LES MER

Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

Med omfattende datakilder og et ledende analyseteam i verdensklasse, har vi i samarbeid med Dun & Bradstreet bidratt til en rekke innsiktsprodukter til forskjellige kunder. Ved å bruke den nyeste teknologien og metodikken har vi utviklet effektive prediksjoner, rangeringer, scoringer og avanserte analytiske modeller.

LES MER

Eidsiva bio digitaliserer av manuelle excel regimer

Eidsiva Bioenergi eier og drifter fjernvarmeanlegg i ti byer og tettsteder i Innlandet. Det er 40-50 leverandørerav trevirke til bioanleggene. Logistikk-kjeder og avtaler er individuelt tilpasset til de ulike anleggene. Mottak, avregning og fakturering håndteres i excel av nøkkelressurs. Formålet med prosjektet har vært å optimalisere og understøtte prosessen knyttet til løpende brenselshåndtering

LES MER

Isiflo styrker salgsapparatet med digital salgsstøtte

Isiflo er produsent av rør og rørkoblinger til vann og gass. Etter nesten 60 år i bransjen er Isiflo et av de sterkeste merkevarene i Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

LES MER

Hamar Media satser på datadreven beslutningsstøtte

Å bli mer datadreven har for Hamar Media vært en høythengende frukt de lenge har jobbet for å oppnå. Vi har fått gleden av å bli bedre kjent med Innlandets største mediehus og sett på løsninger sammen for å bruke data science til å bidra til økonomisk vekst.

LES MER

Fra stordata til storfeavl med Geno avlsplan

Ved å ta en blodprøve har Geno samlet inn over 100 000 datapunkter fra kyrs DNA. Ved å sette disse i system hjelper vi nå bønder med å ta kalkulerte avgjørelser for å beregne beste mulige avlspartner for sine kyr. Bøndene kan prioritere mellom 40 ulike egenskaper som kan gå på alt fra kjøtt og melkekvalitet til lynne og livskvalitet.

LES MER

kompetanseheving og deling i faggrupper

Hvordan skape gode arenaer for deling og tilbakemeldinger? I en travel hverdag tar vi oss sjeldent tid til å hente tilbakemeldinger eller dele gode idéer. Ved å opprette rom for deling og tilbakemeldinger ønsker vi å oppnå kompetanseheving og konsistent kvalitet på leveranser.

LES MER

Hva gjør en prosjektleder god?

I Headit har vi flere dyktige prosjektledere. Deres jobb handler om å forstå, håndtere og kontrollere. Dette utgjør å være i stand til å ta beslutninger, gjennomføre, planlegge, organisere og ivareta den totale prosessen for å sikre utførelsen av de funksjonene prosjektet er satt til å løse.

LES MER

Forskjellen på tradisjonell og smidig prosjektledelse

Headit har dyktige prosjektledere med bred erfaring. Når vi skal gjennomføre og lede et prosjekt vil valget av metode påvirke både hvordan vi planlegger og gjennomfører leveransen. Men aller mest hvordan vi leverer verdi, håndterer endringer og utnytter ressursene gjennom ulike faser.

LES MER

Hvorfor oppmuntre og legge til rette for kompetanseutvikling

Hva er det som gjør en junior til junior? Og når blir man en senior? Hvordan sørger man for at de som ønsker mer ansvar får mulighet til å gjøre seg fortjent til det? Personlig utvikling og kompetanseutvikling er kanskje ikke noe som alle ønsker seg, men for oss er det viktig å legge til rette for det.

LES MER

Hva er fordelene ved å brukerteste med kollegaer?

I dagens samfunn forventer folk gode brukeropplevelser, og blir bare mer og mer kravstore. Om en bruker opplever at de står fast, og ikke klarer å oppnå det som er målet deres med en løsning - så er konkurrentene bare noen få klikk unna.

LES MER

Vi ønsker å være en av Norges beste arbeidsplasser

Ønsker du en spennende karriere, samt en fleksibel hverdag ved siden av, eller kanskje ønsker du å jobbe ifra et helt annet land? Kanskje du ønsker deg mer kompetanseheving, eller å ha det mer sosialt med dine ansatte? Da burde du fortsette å lese hva vi i Headit kan tilby deg som ansatt hos oss.

LES MER

Hvordan jobbe kundesentrert med systemutvikling.

Vi i Headit jobber alltid sammen med kundene våre, det er ikke et vi og dem. Det er alltid oss, og vi er et felles lag.

LES MER

Mythbuster konsulentbransjen

Det er mange myter om livet som konsulent. Noen av de har sikkert grobunn i sannheter med modifikasjoner, men under kan du lese litt om myter og fakta rundt konsulenttilværelsen hos oss i Headit AS.

LES MER

UX designerens rolle i alle utviklingsfaser

Som UX designer har man ansvar for den helhetlige brukeropplevelsen til et produkt eller en tjeneste. En UX-designers viktigste oppgave er å være nysgjerrig, utforskende og sikre at produktet eller tjenesten som lages både er attraktiv og brukervennlig. Som brukernes stemme inn i et utviklingsløp er det viktig at UX-designeren følger utviklingen hele veien til mål. Ettersom et vanlig utviklingsløp

LES MER

Bike & Run og drivstoffapp

De siste årene har Headit bidratt med bacheloroppgaver på NTNU, og denne våren bidro vi med veiledning, innspill og assistanse på to bacheloroppgaver.

LES MER

Hybrid prosjektledelse

Prosjektledelse er et komplekst arbeidsområde. Prosjektlederen har ansvaret for å nå prosjektmålet gjennom andre. For å lykkes med dette må man tilpasse prosessene slik at de virkelig passer, både teamet og prosjektet.

LES MER

Industri 4.0 – den industrielle revolusjonen alle har ventet på

Fabrikker der maskiner gjør jobben og mennesker er støttefunksjoner. Innsikt og analyser i sann tid i kombinasjon med maskinlæring for optimalisering av hele økosystem og verdikjeder. Industri 4.0 handler ikke bare om å investere i ny teknologi, det handler om å revolusjonere hvordan selskaper opererer og skaper vekst i fremtiden.

LES MER

Smidig verdiskapning

Alle virksomheter lever av verdiskapning i en eller annen form som skaper et verditilbud og igjen gir virksomheten inntekter. I prosjekter hvor man utvikler produkter eller tjenester vil en viktig del av verdiskapningen være en beskrivelse av hvordan man arbeider for å finne løsninger på kundenes behov. I Headit har vi god erfaring med smidig verdiskapning.

LES MER

Spar tid, penger og ressurser med brukertesting

Brukertesting er ikke en ny metode på markedet, men for mange er dette fremdeles en ukjent og en ny måte å jobbe på. Brukertesting er gunstig å ta i bruk både for brukere og bedrifter, og i denne artikkelen skal vi ta for oss hvorfor

LES MER

Ta beslutninger basert på riktig og bearbeidet informasjon

For å henge med i digitaliseringen er det viktig å kunne administrere store mengder data, finne enkelt frem i dem og gjøre de mer tilgjengelige. En dataplatform bidrar til at din virksomhet fatter beslutninger basert på riktig og bearbeidet informasjon.

LES MER

God kultur kan og bør bygges

For å lykkes med et prosjekt er det avgjørende det med bl.a. et felles rammeverk, etablerte kjøreregler, tydelig mandat og en god prosjektplan. Men uten et team som er trygge nok på hverandre til å kunne stå i utfordringer, kjedelige repetitive oppgaver og diskusjoner blir ikke arbeidshverdagen like morsom. Det blir reflektert i resultatet.

LES MER
geno logo
Vi opplever at Headit bidrar med konstruktive medarbeidere som er "framme i skoa" og proaktive i oppdragene sine.
tokvam logo
Vi har fått til en innovasjon innen snørydding og veiarbeid med appen Easyplan. Et godt samarbeid har vært avgjørende for at vi har lykkes med satsningen.
Dun Bradstreet logo
Vi regner ikke Headit som en ekstern leverandør, men som en partner som deler våre utfordringer og visjoner
Isisflo logo
En smidig tilnærming på utviklingen har gjort det mulig å gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis ved at vi hele tiden kan se resultatene.
Eidsiva logo
Månedsavregning har nå gått fra å ta to dager til to timer i nytt system.