Aktuelt

Her kan du lese våre nyeste innlegg. Bruk gjerne kategorier som filtre

5 alternativer til standard ERP systemer

5 alternativer til standard ERP systemer

ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) har blitt et sentralt verktøy for mange virksomheter, ved å integrere og strømlinjeforme ulike forretningsprosesser. Men hva hvis standard ERP-systemer ikke passer til din virksomhet? Enten de er for omfattende, for komplekse, eller rett og slett ikke tilfredsstiller dine unike behov. Her er fem muligheter du kan vurdere.

LES MER
Hva kan du forvente når du leier kompetanse hos Headit

Hva kan du forvente når du leier kompetanse hos Headit

Håndtering av utviklingsressurser kan være komplekst, spesielt når behovene er flere enn hendene som skal løse de. På dette stadiet kan det være lurt å vurdere å leie konsulenter. Hos Headit streber vi etter å gjøre denne prosessen så strømlinjeformet, fleksibel og effektiv som mulig.

LES MER
Hvorfor visualisere systemarkitektur

Hvorfor visualisere systemarkitektur

Arkitektur er hjertet av et vellykket IT-system. Det fungerer som en blåkopi som viser hvordan alle komponentene fungerer sammen for å møte brukerbehovene og tekniske kravene. Men det er mer enn bare en liste over komponenter og tjenester. Visualisering av arkitekturen gir en visuell representasjon som hjelper til med å forstå arkitekturen bedre.

LES MER
Oppnå sikrere dataoppbevaring og bedre datatilgjengelighet med skytjenester

Oppnå sikrere dataoppbevaring og bedre datatilgjengelighet med skytjenester

Skytjenester har revolusjonert måten organisasjoner jobber på. Med skybaserte systemer kan bedrifter få tilgang til og dele data og programvare fra enhver enhet med internettilgang, og dette har ført til en rekke fordeler.

LES MER
Inkluderende design

Inkluderende design

Inkluderende design, også kjent som universell design eller tilgjengelighetsdesign, handler om å utforme produkter, tjenester, bygninger og miljøer på en måte som gjør dem tilgjengelige og brukbare for så mange mennesker som mulig, uavhengig av deres alder, funksjonsevne eller bakgrunn.

LES MER
GDPR og personvern i en globalisert verden

GDPR og personvern i en globalisert verden

I dagens digitale samfunn hvor bedrifter og organisasjoner håndterer store mengder persondata, er personvernregler som GDPR (General Data Protection Regulation) viktige for å beskytte folks grunnleggende menneskerettigheter. For norske bedrifter som har egne nettsider eller behandler persondata om ansatte, kunder eller sluttbrukere, er det viktig å være oppmerksom på de generelle minstekravene.

LES MER
Mikroservice arkitektur gir fleksibilitet

Mikroservice arkitektur gir fleksibilitet

En microservice-arkitektur er en tilnærming til å utvikle applikasjoner som består av flere små, uavhengige tjenester, kalt "microservices". Hver mikrotjeneste er fokusert på å utføre en enkelt oppgave og kommuniserer med andre mikrotjenester ved hjelp av API-er og meldingskøer. Denne tilnærmingen har vist seg å være svært effektiv når det gjelder å bygge robuste og utvidbare løsninger.

LES MER
Hvordan bidrar UX til å ivareta brukerens behov i utviklingsteam

Hvordan bidrar UX til å ivareta brukerens behov i utviklingsteam

UX-designerens viktigste oppgave er å være brukerens stemme i en utviklingsprosess. En utviklingsprosess er ofte preget av korte frister, forretningsbehov og kompromisser. Som UX-designer er man den som blir best kjent med brukerne og kjenner deres behov best. UX-designeren bringer med seg dette perspektivet inn i de diskusjonene.

LES MER
Sammen med Peak Shaper designer vi tjenester for å tilrettelegge for det grønne skiftet

Sammen med Peak Shaper designer vi tjenester for å tilrettelegge for det grønne skiftet

Regjeringen vil redusere klimautslipp med 55% innen 2030. For å nå målet må store deler av Norge elektrifisere samfunnet med grønn energi. Det er bare et problem, nettet vi har brukt 100 år på å bygge er fullt. Vi i Headit bidrar med design av digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer.

LES MER
Headit blir en del av Trainee Innlandet

Headit blir en del av Trainee Innlandet

Det å sikre rett kompetanse og rekruttere spesialister er noen av fremtidens største utfordringer når vi ser på nyere forskning. Derfor ønsker Headit å ta ansvar og bidra til å styrke Innlandet som region for IT og systemutvikling. Det å inngå samarbeid på tvers av bransjen og sammen med aktører som ønsker å bygge regionen er viktig. Derfor har vi bestemt oss for å bli en del av Trainee Innlandet.

LES MER
Vi lanserer åpen personalhåndbok!

Vi lanserer åpen personalhåndbok!

Vi ønsker å være verdens beste arbeidsplass. Den siste tiden har vi tenkt, diskutert og blitt enige om det vi selv mener er de beste godene og arbeidsvilkårene. De har vi nå vedtatt og publisert i en åpen personalhåndbok.

LES MER
Samfunnsansvar - å gjøre en forskjell

Samfunnsansvar - å gjøre en forskjell

I Headit snakker vi ofte om hvordan vi kan gjøre en forskjell. I det daglige jobber vi med å gjøre en forskjell for kundene våre og bruke vår kompetanse til å hjelpe kundene våre å lykkes. Men vi har også et ønske om å bidra ellers i samfunnet, rett og slett ta samfunnsansvar – og gjøre en forskjell.

LES MER
Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

Datadreven innsikt - Dun & Bradstreet

Med omfattende datakilder og et ledende analyseteam i verdensklasse, har vi i samarbeid med Dun & Bradstreet bidratt til en rekke innsiktsprodukter til forskjellige kunder. Ved å bruke den nyeste teknologien og metodikken har vi utviklet effektive prediksjoner, rangeringer, scoringer og avanserte analytiske modeller.

LES MER
Eidsiva bio digitaliserer manuelle excel regimer

Eidsiva bio digitaliserer manuelle excel regimer

Eidsiva Bioenergi eier og drifter fjernvarmeanlegg i ti byer og tettsteder i Innlandet. Det er 40-50 leverandørerav trevirke til bioanleggene. Logistikk-kjeder og avtaler er individuelt tilpasset til de ulike anleggene. Mottak, avregning og fakturering håndteres i excel av nøkkelressurs. Formålet med prosjektet har vært å optimalisere og understøtte prosessen knyttet til løpende brenselshåndtering

LES MER
 Isiflo styrker salgsapparatet med digital salgsstøtte

Isiflo styrker salgsapparatet med digital salgsstøtte

Isiflo er produsent av rør og rørkoblinger til vann og gass. Etter nesten 60 år i bransjen er Isiflo et av de sterkeste merkevarene i Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

LES MER
Hamar Media satser på datadreven beslutningsstøtte

Hamar Media satser på datadreven beslutningsstøtte

Å bli mer datadreven har for Hamar Media vært en høythengende frukt de lenge har jobbet for å oppnå. Vi har fått gleden av å bli bedre kjent med Innlandets største mediehus og sett på løsninger sammen for å bruke data science til å bidra til økonomisk vekst.

LES MER
Fra stordata til storfeavl med Geno avlsplan

Fra stordata til storfeavl med Geno avlsplan

Ved å ta en blodprøve har Geno samlet inn over 100 000 datapunkter fra kyrs DNA. Ved å sette disse i system hjelper vi nå bønder med å ta kalkulerte avgjørelser for å beregne beste mulige avlspartner for sine kyr. Bøndene kan prioritere mellom 40 ulike egenskaper som kan gå på alt fra kjøtt og melkekvalitet til lynne og livskvalitet.

LES MER
kompetanseheving og deling i faggrupper

kompetanseheving og deling i faggrupper

Hvordan skape gode arenaer for deling og tilbakemeldinger? I en travel hverdag tar vi oss sjeldent tid til å hente tilbakemeldinger eller dele gode idéer. Ved å opprette rom for deling og tilbakemeldinger ønsker vi å oppnå kompetanseheving og konsistent kvalitet på leveranser.

LES MER
Hva gjør en prosjektleder god?

Hva gjør en prosjektleder god?

I Headit har vi flere dyktige prosjektledere. Deres jobb handler om å forstå, håndtere og kontrollere. Dette utgjør å være i stand til å ta beslutninger, gjennomføre, planlegge, organisere og ivareta den totale prosessen for å sikre utførelsen av de funksjonene prosjektet er satt til å løse.

LES MER
Forskjellen på tradisjonell og smidig prosjektledelse

Forskjellen på tradisjonell og smidig prosjektledelse

Headit har dyktige prosjektledere med bred erfaring. Når vi skal gjennomføre og lede et prosjekt vil valget av metode påvirke både hvordan vi planlegger og gjennomfører leveransen. Men aller mest hvordan vi leverer verdi, håndterer endringer og utnytter ressursene gjennom ulike faser.

LES MER
Hvorfor oppmuntre og legge til rette for kompetanseutvikling

Hvorfor oppmuntre og legge til rette for kompetanseutvikling

Hva er det som gjør en junior til junior? Og når blir man en senior? Hvordan sørger man for at de som ønsker mer ansvar får mulighet til å gjøre seg fortjent til det? Personlig utvikling og kompetanseutvikling er kanskje ikke noe som alle ønsker seg, men for oss er det viktig å legge til rette for det.

LES MER
Hva er fordelene ved å brukerteste med kollegaer?

Hva er fordelene ved å brukerteste med kollegaer?

I dagens samfunn forventer folk gode brukeropplevelser, og blir bare mer og mer kravstore. Om en bruker opplever at de står fast, og ikke klarer å oppnå det som er målet deres med en løsning - så er konkurrentene bare noen få klikk unna.

LES MER
Vi ønsker å være en av Norges beste arbeidsplasser

Vi ønsker å være en av Norges beste arbeidsplasser

Ønsker du en spennende karriere, samt en fleksibel hverdag ved siden av, eller kanskje ønsker du å jobbe ifra et helt annet land? Kanskje du ønsker deg mer kompetanseheving, eller å ha det mer sosialt med dine ansatte? Da burde du fortsette å lese hva vi i Headit kan tilby deg som ansatt hos oss.

LES MER
Hvordan jobbe kundesentrert med systemutvikling.

Hvordan jobbe kundesentrert med systemutvikling.

Vi i Headit jobber alltid sammen med kundene våre, det er ikke et vi og dem. Det er alltid oss, og vi er et felles lag.

LES MER
Mythbuster konsulentbransjen

Mythbuster konsulentbransjen

Det er mange myter om livet som konsulent. Noen av de har sikkert grobunn i sannheter med modifikasjoner, men under kan du lese litt om myter og fakta rundt konsulenttilværelsen hos oss i Headit AS.

LES MER
UX designerens rolle i alle utviklingsfaser

UX designerens rolle i alle utviklingsfaser

Som UX designer har man ansvar for den helhetlige brukeropplevelsen til et produkt eller en tjeneste. En UX-designers viktigste oppgave er å være nysgjerrig, utforskende og sikre at produktet eller tjenesten som lages både er attraktiv og brukervennlig. Som brukernes stemme inn i et utviklingsløp er det viktig at UX-designeren følger utviklingen hele veien til mål. Ettersom et vanlig utviklingsløp

LES MER
Bike & Run og drivstoffapp

Bike & Run og drivstoffapp

De siste årene har Headit bidratt med bacheloroppgaver på NTNU, og denne våren bidro vi med veiledning, innspill og assistanse på to bacheloroppgaver.

LES MER
Hybrid prosjektledelse

Hybrid prosjektledelse

Prosjektledelse er et komplekst arbeidsområde. Prosjektlederen har ansvaret for å nå prosjektmålet gjennom andre. For å lykkes med dette må man tilpasse prosessene slik at de virkelig passer, både teamet og prosjektet.

LES MER
Industri 4.0 – den industrielle revolusjonen alle har ventet på

Industri 4.0 – den industrielle revolusjonen alle har ventet på

Fabrikker der maskiner gjør jobben og mennesker er støttefunksjoner. Innsikt og analyser i sann tid i kombinasjon med maskinlæring for optimalisering av hele økosystem og verdikjeder. Industri 4.0 handler ikke bare om å investere i ny teknologi, det handler om å revolusjonere hvordan selskaper opererer og skaper vekst i fremtiden.

LES MER
Smidig verdiskapning

Smidig verdiskapning

Alle virksomheter lever av verdiskapning i en eller annen form som skaper et verditilbud og igjen gir virksomheten inntekter. I prosjekter hvor man utvikler produkter eller tjenester vil en viktig del av verdiskapningen være en beskrivelse av hvordan man arbeider for å finne løsninger på kundenes behov. I Headit har vi god erfaring med smidig verdiskapning.

LES MER
Spar tid, penger og ressurser med brukertesting

Spar tid, penger og ressurser med brukertesting

Brukertesting er ikke en ny metode på markedet, men for mange er dette fremdeles en ukjent og en ny måte å jobbe på. Brukertesting er gunstig å ta i bruk både for brukere og bedrifter, og i denne artikkelen skal vi ta for oss hvorfor

LES MER
Ta beslutninger basert på riktig og bearbeidet informasjon

Ta beslutninger basert på riktig og bearbeidet informasjon

For å henge med i digitaliseringen er det viktig å kunne administrere store mengder data, finne enkelt frem i dem og gjøre de mer tilgjengelige. En dataplatform bidrar til at din virksomhet fatter beslutninger basert på riktig og bearbeidet informasjon.

LES MER
God kultur kan og bør bygges

God kultur kan og bør bygges

For å lykkes med et prosjekt er det avgjørende det med bl.a. et felles rammeverk, etablerte kjøreregler, tydelig mandat og en god prosjektplan. Men uten et team som er trygge nok på hverandre til å kunne stå i utfordringer, kjedelige repetitive oppgaver og diskusjoner blir ikke arbeidshverdagen like morsom. Det blir reflektert i resultatet.

LES MER
geno logo
Vi opplever at Headit bidrar med konstruktive medarbeidere som er "framme i skoa" og proaktive i oppdragene sine.
tokvam logo
Vi har fått til en innovasjon innen snørydding og veiarbeid med appen Easyplan. Et godt samarbeid har vært avgjørende for at vi har lykkes med satsningen.
Dun Bradstreet logo
Vi regner ikke Headit som en ekstern leverandør, men som en partner som deler våre utfordringer og visjoner
Isisflo logo
En smidig tilnærming på utviklingen har gjort det mulig å gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis ved at vi hele tiden kan se resultatene.
Eidsiva logo
Månedsavregning har nå gått fra å ta to dager til to timer i nytt system.